SATURDAY 29 JUNE 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0020gll)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0020gln)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0020q47)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0020q3q)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0020q3s)
Caneuon Codi Calon Elin Alexander

Y gyflwynwraig dywydd Elin Alexander sy'n dewis Caneuon Codi Calon. Edrych mlaen at Ŵyl Rhuthun efo Owain Roberts o Fand Pres Llareggub, hel atgofion am y flwyddy 1995, a straeon y we a'r cwis cyflym efo Trystan ap Owen.


SAT 14:00 Dewis (m0020q49)
Dewis Pride - Miriam Isaac

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis yn arbennig gan enwogion Cymru. Miriam Isaac sy'n DEWIS ein cerddoriaeth yr wythnos hon. Tracs yn cynnwys caneuon gan Eden, Chappell Roan, Catty, Muna, Robyn, Mared, Sabrina Carpenter a Tesni Jones a llawer mwy!


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m0020q4c)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m0020hr0)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Traciau Radio Cymru 2 (m0020q4f)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SAT 19:40 Marc Griffiths (m0020q3z)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0020q41)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.SUNDAY 30 JUNE 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0020q43)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0020q45)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0020q98)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020hg8)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020j0x)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020j2d)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020hrf)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m0020q49)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m0020q4c)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m0020pbd)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 01 JULY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0020pbg)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0020pbj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0020qll)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m0020qln)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m0020q7v)
Bedwyr Morgan o Mojo yn westai

Bedwyr Morgan o Mojo sy'n cadw cwmni i Ifan i drafod Trac yr Wythnos, Y Cariad Sy'n Dal yn Gryf.

Hefyd, wrth i Wimbledon ddechrau yn Llundain, sgwrs am y gamp gyda Gruff Jones o Ganolfan Denis Wrecsam.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020qlq)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m0020q7z)
Catrin Williams

Yr artist Catrin Williams a'i harddangosfa newydd yng Nghanolfan Gelf y Canolbarth, Caersws. Mae Catrin hefyd yn trafod ei hangerdd tuag at John Cale a'r Velvet Underground.


MON 21:00 Caryl (m0020q81)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 02 JULY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0020q83)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0020q85)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0020qwk)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m0020qwm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m0020qm1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020qwp)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m0020qm5)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m0020qm7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 03 JULY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0020qm9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0020qmc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0020pm4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m0020pm6)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m0020pm8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020pmb)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m0020pmd)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m0020pmg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 04 JULY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0020pmj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0020pml)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0020qym)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m0020qyr)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m0020qyw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m0020pc1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020qyy)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m0020pc5)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:55 Etholiad 2024 (m0020pc7)
Canlyniadau etholiad cyffredinol 2024 mewn darllediad ar y cyd gydag S4C. Results of the 2024 general election in a simulcast with S4C.FRIDAY 05 JULY 2024

FRI 05:00 Dros Frecwast (m0020pc9)
Rhaglen arbennig yn dod â holl ganlyniadau’r Etholiad Cyffredinol, gyda’r holl ddadansoddi gyda Kate Crockett a Gwenllian Grigg.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0020qzf)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 10:00 Trystan ac Emma (m0020qzh)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 12:00 Dom James (m0020qzk)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0020qzm)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Miwsig y Siarter Iaith (m0020qzp)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0020qzr)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener gyda Geraint Hardy yn sedd Lauren Moore. Friday night music with Geraint Hardy sitting in for Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m0020qzt)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.