SATURDAY 15 JUNE 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00200qc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00200qf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00207zp)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00207zr)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00207zw)
Hel atgofion am 1995

Y cyn-chwaraewr pêl-droed a'r sylwebydd Waynne Phillips sy'n dewis Caneuon Codi Calon; a hel atgofion am 1995.


SAT 12:30 Balchder: Bendigaydfran (m00207zt)
Mae Bendigaydfran yn cynnal parti i ddathlu mis Balchder! Y perfformiwr Ellis Lloyd Jones sy'n ymuno i rannu straeon fel yr artist drag, Catrin Feelings, tra bod Miriam Isaac yn edrych ymlaen at berfformio gyda Cabarela yn Pride Cymru. Cerddoriaeth wych a dathliad arbennig LHDTC+!


SAT 14:00 Dewis (m00207zy)
Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis gan enwogion Cymru. Top tunes only by Welsh household names.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m0020800)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m002012p)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0020802)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0020804)
Nia Parry yn cyflwyno

Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Nia Parry yn lle Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Nia Parry sitting in Ffion Emyr.SUNDAY 16 JUNE 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0020806)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0020808)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m002092c)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020206)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00201lx)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002094x)
Traciau Parti Taylor Swift

Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002012t)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m00207zy)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m0020800)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m0020887)
Cerddoriaeth a sgwrs i gloi'r penwythnos gydag Alun a Dilwyn Morgan. Music and chat with Alun and Dilwyn Morgan.MONDAY 17 JUNE 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0020889)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m002088c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00208zl)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m00208zn)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m00208zq)
Aeron Pughe yn westai

Y canwr Aeron Pughe sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei sengl newydd, Gwaith a Gwely.

Hefyd, sgwrs gyda'r gantores Llinos Emanuel am Drac yr Wythnos, Unlle.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00208zs)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m00208zv)
Chris Carr o'r Whispering Pines Collective

Chris Carr o'r Whispering Pines Collective sy'n trafod bwcio bandiau, a sgwrs gyda Angharad Evans o ŵyl Gwreiddiau.


MON 21:00 Caryl (m00208zx)
Steffan Rhys Hughes yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Steffan Rhys Hughes yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Steffan Rhys Hughes sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 18 JUNE 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00208zz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0020901)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m002094l)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m002094n)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m002092t)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002094q)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m002092y)
Owain Williams yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol gydag Owain Williams yn sedd Georgia Ruth. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m0020930)
Steffan Rhys Hughes yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Steffan Rhys Hughes yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Steffan Rhys Hughes sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 19 JUNE 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0020932)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0020934)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m002094s)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m002094v)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m002091z)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002015d)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m0020923)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m0020925)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 20 JUNE 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0020927)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0020929)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00208hn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m00208hq)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m00208hs)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m002089n)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00208hv)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m002089s)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m002089v)
Ffion Emyr yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Ffion Emyr yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Ffion Emyr sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 21 JUNE 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m002089x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m002089z)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00209jd)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00208jk)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m00209jg)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00208jx)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m00209jj)
Parti Balchder!

Awr o diwns mawr i ddathlu mis Balchder yng Nghymru. An hour of tunes to celebrate Pride month in Wales.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00208k4)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m00208k6)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.