SATURDAY 16 SEPTEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001qf75)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001qf7c)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001qldy)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001qlcd)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001qlcg)
Caneuon Codi Calon Iwan Griffiths ac Atgofion am 1994

Y gohebydd Iwan Griffiths sydd yn dewis Caneuon Codi Calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ab Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1994.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qlcj)
Wrecsam v Grimsby

Sylw i gemau Wrecsam v Grimsby a Chasnewydd v Barrow yn yr Ail Adran. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 16:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001qlcl)
Cwpan Rygbi'r Byd 2023

Cymru v Portiwgal

Sylwebaeth fyw o ail gêm Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2023 yn erbyn Portiwgal. Wales face Portugal in their second game at the Rugby World Cup.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001qlf0)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001qlcq)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gydag Irfon Jones yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Irfon Jones sitting in for Ffion Emyr.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m001qlcq)
[Repeat of broadcast at 21:00 today]SUNDAY 17 SEPTEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001qlcs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001qlcw)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001qlg7)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001qld8)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001qldb)
Steffan Jones, Llanelli

Oedfa dan arweiniad Steffan Jones un o arweinwyr eglwys ddwyieithog 21st. Century Church, Llanelli ar thema "rhaid cael pawb yn rhydd" sef geiriau o ail bennill yr emyn "I bob un sy'n ffyddlon". Mae'r Oedfa yn trafod yr angen i eglwys Iesu Grist fod yn hyderus wrth herio grym yr Un Drwg, rhaid bod yn un gan gefnogi ei gilydd, a rhaid cofio mai trwy nerth Crist y mae cyflawni'r gwaith a rhyddhau pobl o afael pechod a marwolaeth. Ceir darlleniadau o'r llythyr at yr Effesiaid, ac efengyl Mathew.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001qldd)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m001qkzx)
Mis Medi

Mis Medi yw thema Cofio.

Catrin Brace yn cofio Trychineb Medi'r 11eg.

Gwyn Williams yn ymweld â ffatri Laura Ashley yng Ngharno.

Dathlu penblwydd Max Boyce yn 80 oed.

Hanner can mlynedd ers coup d'etat Chile.

John Ogwen yn cofio gêm fawr rhwng Bangor a Napoli yn 1962.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001qldg)
Adolygiad o'r ddrama 'Fleabag'

Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y rhaglen heddiw mae Ffion yn cael cwmni'r cerddor jazz Tomos Williams â hanes taith ddiweddara'r band jazz/gwerin 'Khamira' o gwmpas Cymru.

Wrth i gynhyrchiad Theatr Clwyd ac addasiad Branwen Davies o ddrama Phoebe Waller-Bridge, 'Fleabag' ddirwyn tua'i therfyn, mae Buddug Watcyn Roberts yn galw heibio i adolygu'r ddrama.

Ymweliad ag Oriel Plas Glyn-y-Weddw yn Llanbedrog ac arddangosfa yr artist Emrys Parry, yn wreiddiol o Nefyn, ond bellach yn byw yn Great Yarmouth sydd yn mynd â bryd Elinor Gwynn.

Ac yna, i gloi cawn glywed am waith diweddar y cyfarwyddwr theatrig a'r cerddor Izzy Rabey.


SUN 16:00 Goronwy Owen: Dweud y stori'n llawn (m001qldj)
Dri chan mlynedd ers ei eni, Nia Roberts sy'n darganfod bod mwy i hanes y bardd enwog o Fôn.

Roedd enw Goronwy Owen yn gyfarwydd iawn i Nia pan yn blentyn, ond roedd rhan o stori ei fywyd oedd yn gwbl ddieithr. Dyma gyfle i ddysgu mwy am yr hanes tywyll yma a chlywed safbwyntiau gwahanol am sut dylid ei gofio heddiw.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001qld4)
C.Ô.R, Côr Caerdydd a Cantorion Creigiau

Rhys Griffiths yn cyflwyno emynau gan C.Ô.R, Côr Caerdydd a Cantorion Creigiau. Hymns presented by Rhys Griffiths.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001ql12)
Caneuon Twm Morys

Yn gwmni i Dei mae Twm Morys sydd yn sgwrsio am ei ganeuon yn sgil cyhoeddi ei gyfrol 'Y Clerwr Olaf' ac mae'r newyddiadurwraig Elen Wyn yn trafod ei gwaith a'i hoff gerdd.

Codau amser:
00:32:00 Twm Morys a’i gyfrol ‘Y Clerwr Olaf’
00:38:32 Elen Wyn a'i hoff gerdd


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001ql2y)
Clive Rowlands

Beti George yn holi'r diweddar Clive Rowlands yn 2008 ar ei benblwydd yn 70 oed o flaen ei deulu a'i ffrindiau.


SUN 19:00 Clwb Ifor Bach yn 40 (m001ql25)
Cyfle i edrych yn ôl ar ddeugain mlynedd o fodolaeth un o sefydliadau diwylliannol pwysicaf a mwyaf poblogaidd Cymru - Clwb Ifor Bach. A look back at 40 years of Clwb Ifor Bach.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001qldm)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001qldp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 18 SEPTEMBER 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001qldr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001qldt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001qlf2)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001qlf4)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001qkyy)
Y Cylch Hud

Yr actores Karen Wynne yn sgwrsio am gael ei derbyn i'r Cylch Hud.

Munud i Feddwl yng nghwmni Iolo ap Gwynn, Elin Williams sy'n trafod bara surdoes, a sgwrs gyda Lliwen McRae sydd wedi dychwelyd i Gymru o Seland Newydd.


MON 13:00 Dros Ginio (m001qkz4)
Owain Llyr yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi gydag Owain Llyr yn cyflwyno. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001qkzd)
Aelwyd Hafodwenog yn Ffrainc

Aelodau Aelwyd Hafodwenog sy'n cadw cwmni i Ifan i sôn am ganu ym mhencampwriaeth Cwpan y Byd yn Ffrainc dros y penwythnos.

Hefyd, sgwrs gyda'r grŵp Diffiniad am Drac yr Wythnos, Seren Wib.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001qkzn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m001qkzx)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001ql05)
Clwb Ifor Bach yn 40

Dathlu Clwb Ifor Bach yn 40 gyda chriw Dirty Pop, Ian Cottrell ac Esyllt Williams.


MON 21:00 Caryl (m001ql0k)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 19 SEPTEMBER 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001ql0w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001ql15)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001qlj7)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001qljg)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001qkzw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001ql03)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ql0g)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001ql0t)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001ql12)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001ql1f)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ql1r)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 20 SEPTEMBER 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001ql20)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001ql29)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001qljh)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001qljm)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001ql0y)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001ql19)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001ql1m)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001ql1x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Clwb Ifor Bach yn 40 (m001ql25)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001ql2h)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001ql2p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 21 SEPTEMBER 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001ql2w)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001ql33)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001qlk6)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001qlkb)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001qlkf)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001ql22)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001ql2c)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001ql2j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001ql2r)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001ql2y)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001ql36)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001ql3f)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 22 SEPTEMBER 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001ql3l)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001ql3v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001qlld)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001ql38)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001qllh)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001ql3p)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Iwan Griffiths yn codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001ql3w)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001ql40)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001qnmy)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001ql48)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Catrin Angharad yn cyflwyno yn lle Ffion Emyr ac yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Catrin Angharad sitting in for Ffion Emyr.