SATURDAY 07 JANUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001glkq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001glks)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001gw1r)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001gw1w)
Lisa Angharad yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, Lisa Angharad yn cyflwyno. Music and laughs for Saturday morning, with Lisa Angharad sitting in for Tudur.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001gw20)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001gw25)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001gw2c)
Coventry v Wrecsam

Sylwebaeth o Coventry v Wrecsam yn nhrydedd rownd Cwpan yr FA. Commentary from Coventry v Wrexham in the FA Cup Third Round.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001gw2j)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001gw2v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 08 JANUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001gw33)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001gw3c)
Linda Griffiths yn dewis rhai o'i hoff ganeuon a charolau Plygain, wrth i dymor y Plygeiniau ddirwyn i ben. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001gvx1)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001gvsx)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001gvx5)
Bryste v Abertawe

Sylwebaeth o Bryste v Abertawe yn nhrydedd rownd Cwpan yr FA. Live commentary from Bristol City v Swansea City in the FA Cup Third Round.


SUN 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001gvx9)
Caerdydd v Leeds

Sylwebaeth o Caerdydd v Leeds yn nhrydedd rownd Cwpan yr FA. Live commentary from Cardiff City v Leeds United in the FA Cup Third Round.


SUN 16:00 Hywel Gwynfryn (m001gvt7)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001gvss)
Cof a chofio

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Cof a Chofio. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m0005ny5)
Breuddwyd Meirion

Mae'n rhaid i bawb yn yr ysgol siarad am eu harwr, ond mae Meirion yn rhy swil i siarad o flaen ei ffrindiau. Meirion is too shy to talk about his hero in front of all his friends.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001gvt9)
Yn gwmni i Dei mae Geraint Evans, sy'n sgwrsio am ei nofel ddiweddaraf, Hergest.

Gareth Parry Jones sy'n olrhain hanes ei daid fel capten llong yn ystod yr Ail Ryfel Byd, a'i elyn Almaenig.

Ystyried llenorion ardal y Smotyn Du wna Cyril Jones, ac mae Modlen Lynch yn gwerthfawrogi Salm 23.


SUN 18:30 Y Diflaniad (p08jymty)
Pennod 2

Hanes diflaniad Stanislaw Sykut o Gwmdu yn 1953. Ond oes 'na fwy i'r stori? Ioan Wyn Evans takes a fresh look at the murder of Stanislaw Sykut in 1953.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001gvtf)
Penllyn v Bro Alaw

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001gvth)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001gvtk)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 09 JANUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001gvtm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001gvtp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001gwcd)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001hgjs)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001gw6h)
Shirley Bassey, Gogylbocs a Miriam Isaac

Phil Davies yn nodi 70 mlynedd ers perfformiad cyntaf y gantores eiconig, Shirley Bassey.

Munud i Feddwl yng nghwmni Wyn Thomas.

Sgwrs efo un o sêr Gogylbocs, Huw Williams.

A'r actores Miriam Isaac yn trafod ei rhan yn y gyfres newydd "Age of Outrage".


MON 13:00 Dros Ginio (m001gw72)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001gw7l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001gw80)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001gvsq)
Martiau Cymru

Terwyn Davies sy'n bwrw golwg ar galonnau'n cymunedau gwledig - y mart.

Y cyn arwerthwr Edward Perkins a'r ffermwr Brian Walters sy'n hel atgofion am Fart Caerfyrddin.

Stori ail-sefydlu Mart Bryncir yng Ngwynedd gan yr arwerthwr John Lloyd-Williams a'r cyn glerc, Iona Lloyd Roberts.

Cawn glywed gan Ffion Evans, arwerthwraig ifanc sy'n dilyn ôl troed ei thad, Marc Evans yn y busnes teuluol, Brodyr Evans.

Straeon difyr gan selogion un o fartiau mwyaf unigryw Cymru - Mart Pontarfynach.


MON 18:30 Y Diflaniad (p08jymty)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001gw8l)
Y Testament Newydd gan Y Cyrff

Dathlu EP Y Testament Newydd gan Y Cyrff, EP a gafodd ei rhyddhau ym 1987.


MON 21:00 Caryl (m001gw94)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 10 JANUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001gw9h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001gw9v)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001gwfs)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001gwg1)
Cadair Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Hanes y criw sydd y tu ôl i Gadair Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023.

Ganed y bardd Mynyddog ar y dydd hwn 190 o flynyddoedd yn ôl - Gwenan Gibbard sy'n ystyried ei gyfraniad pwysig i ddiwylliant Cymraeg.

A'r bont mewn caneuon poblogaidd; ydy hi mewn peryg o ddiflaniad? Lewys Meredydd sy'n trafod.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001gwg9)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001gwgp)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001gwh0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001gwhb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001bkcy)
Arferion Ofalgar

Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n mynd ati i greu arferion gofalgar newydd er mwyn gwneud bywyd yn haws; Ffion Medi, Llinos Jones a Cellan Wyn sy'n ymgymryd â her 30 diwrnod gyda help yr arbenigwyr, Laura Karadog sy’n awdurdod ar yoga a Dr Nia Williams y seicolegydd.


TUE 18:30 Chwalu Pen (m001gwj1)
Mari Lovgreen sydd yn herio criw o banelwyr i feddwl am ddau beth ar yr un pryd mewn sioe gwis llawn hwyl a ffeithiau difyr a dibwrpas.

Yr actor Meilir Rhys Williams (Rownd a Rownd) a’r gantores Celyn Cartwright (Lord of the Dance) sydd yn ymuno â’r capteiniaid Arwel ‘Pod’ Roberts a Catrin Mara ac yn trafod ambell anffawd wrth berfformio ar lwyfan dros y blynyddoedd.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001gwjd)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001gwjn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 11 JANUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001gwjv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001gwk3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001gwp3)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001gwpf)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001gwl5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001gwlc)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001gwlm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001gwlt)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001gvtf)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001gwlx)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001gwm2)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 12 JANUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001gwm8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001gwmg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001gxht)
Rhydian Bowen Phillips

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Aled Hughes (m001gx81)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001gx83)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001gx85)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001gx89)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001gx8j)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001h64f)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001gx8q)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001gx8x)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 13 JANUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001gx91)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001gx98)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001gxfq)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001glk3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001gxfv)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001gwnn)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001gwnv)
Geth a Ger yn cyflwyno

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp, gyda Geth a Ger yn cyflwyno. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001gwp4)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001gwpg)
Mirain Iwerydd yn cyflwyno

Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Mirain Iwerydd. Friday night music with Mirain Iwerydd.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001gwpq)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.