SATURDAY 13 AUGUST 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0019xd6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0019xd8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001b399)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001b37y)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001b380)
Caneuon Codi Calon gyda Sian Eleri

Y gyflwynwraig Sian Eleri yn dewis Caneuon Codi Calon;

Hel atgofion am y flwyddyn 1981;

Newyddion y we gan Trystan ap Owen;

A sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llŷr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001b382)
Blackpool v Abertawe

Sylwebaeth fyw o gêm Blackpool v Abertawe yn y Bencampwriaeth, yn ogystal â'r diweddaraf o gemau Caerdydd, Casnewydd a Wrecsam.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001b384)
Caryl Parry Jones yn cyflwyno

Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001b386)
Nia Lloyd Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Nia Lloyd Jones yn cyflwyno. Music and companionship for Saturday night with Nia Lloyd Jones sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 14 AUGUST 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001b388)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001b38b)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001b3bs)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Haf o Gerddoriaeth (m001bl6w)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Elin Fflur

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 10:55 Haf o Gerddoriaeth (m001bl6y)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Jess

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 11:45 Haf o Gerddoriaeth (m001bl70)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Bob Delyn

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 12:45 Haf o Gerddoriaeth (m001bl72)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Cowbois Rhos Botwnnog

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 13:30 Haf o Gerddoriaeth (m001bl74)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Dafydd Iwan

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 14:55 Haf o Gerddoriaeth (m001bl76)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Bwchadanas

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 15:50 Haf o Gerddoriaeth (m001bl78)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Pedair

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 17:05 Haf o Gerddoriaeth (m001bl7b)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Plu

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 17:50 Haf o Gerddoriaeth (m001bl7d)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Yr Ods

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 19:00 Haf o Gerddoriaeth (m001bldb)
Eisteddfod Genedlaethol 2022: Al Lewis

Uchafbwyntiau gigs rhai o wyliau Haf 2022. Highlights from some of summer 2022's festivals.


SUN 19:40 Jazz gyda Tomos Williams (m001b3cj)
Y trwmpedwr jazz Tomos Williams yn rhannu ei ddewis jazz amrywiol o Gymru a gweddill y byd. Jazz trumpeter Tomos Williams with a selection of jazz from Wales and the world.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001b3cm)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001b3cr)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 AUGUST 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001b3cw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001b3d0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001b3hr)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001b38g)
Sara Gibson yn cyflwyno

Cawn glywed am Cloddiadau Cadw yn cyrraedd tri o gestyll Cymru;

Ffilmiau du a gwyn sydd yn cael sylw Hedydd Ioan;

Pam fod lluniau sydd wedi cael eu peintio gan ddynion yn ddrytach na rhai sy'n cael eu peintio gan ferched? Lisa Eurgain sydd yn ceisio cynnig atebion;

A Dr Nia Williams sydd yn trafod be sy'n ein gwneud ni'n hapus a bodlon.


MON 11:00 Bore Cothi (m001b38j)
Wythnos Bandiau Pres

Sgwrs gyda John Glyn Jones, beirniad holl gystadleuthau Bandiau Pres Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion;

Cyfle i glywed perfformiad enillwyr dosbarth 4 o'r Eisteddfod, Band Arian Cross Keys;

Bardd y Mis Osian Owen sy'n rhannu cerdd;

A gawn ni Munud I Feddwl yng nghwmni Glenda Gardiner.


MON 13:00 Dros Ginio (m001b38l)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001b38n)
Newid gan Ynys yw Trac yr Wythnos, a'r diweddaraf o Gwmderi gyda Terwyn Davies. Newid by Ynys is this week's Track of the Week, and Terwyn Davies has the latest from Pobol y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001b38q)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001b38s)
Sioe Amaethyddol Bro Morgannwg

Terwyn Davies sy'n cyflwyno rhaglen o leisiau amrywiol o bob rhan o Gymru.

Mae Rhodri Davies ar ymweliad â Sioe Amaethyddol Bro Morgannwg, gafodd ei chynnal yn ystod yr wythnos ar gyrion Y Bontfaen.

Hefyd, Ffion Roberts o'r Parc ger Y Bala sy'n sôn am gymryd tenantiaeth o'r fferm lle y cafodd ei magu.

Hefin Lloyd Owen o Lanrwst sy'n trafod y profiad o ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni.

Y diweddaraf o Brosiect Porfa Cymru gyda Rhodri Jones, a Wyn Thomas o elusen wledig Tir Dewi sy'n adolygu'r wasg amaethyddol.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m001b38v)
Caneuon Synths!

Awgrymiadau'r gwrandawyr o rai o'u hoff ganeuon synths Cymraeg, ac ambell i glasur gan Depeche Mode.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m001940k)
Y Celfyddydau Gweledol

Mae Nia yn cael cwmni tair merch sy’n ennill eu bywoliaeth ym myd y celfyddydau gweledol yng Nghymru, ond mae’r dair ar drywydd gwahanol iawn i’w gilydd ac yn llwyddo i greu gwaith sy’n apelio. Sut fywyd ydi bywyd fel artist tybed? Beth ydy'r pleserau? Beth ydi’r heriau? Dyna rai o’r cwestiynau mae Nia yn ofyn wrth ymweld â Lisa Eurgain Taylor, Rhiannon Gwyn a Manon Awst yn eu stiwdios.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001b38x)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 16 AUGUST 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001b38z)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001b391)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001b3md)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001b3mg)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001b3mj)
Shelley Rees yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Shelley Rees yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shelley Rees sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001b3ml)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001b3mn)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001b3mq)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000yr7v)
Hunan Hyder

Hanna Hopwood sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws i Emmy Stonelake gan gynnwys sgwrs am gynrychiolaeth yn y theatr a hunan hyder.

A Gerallt Jones o’r cwmni Hyfforddi Grymus sy'n esbonio sut mae e’n gweld y diwydiant hunan ddatblygu a phwysigrwydd y grefft martial arts a meddwlgarwch er mwyn gwneud bywyd yn haws.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m001b3ms)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001bjgg)
Abertawe v Millwall

Sylwebaethau fyw o gêm Abertawe v Millwall yn y Bencampwriaeth, a'r diweddaraf o gemau Casnewydd a Wrecsam. Live commentary from Swansea v Millwall in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m001b3mx)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 17 AUGUST 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001b3mz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001b3n1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001b49t)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m001b3g2)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


WED 11:00 Bore Cothi (m001b3g4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001b3g6)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001b3g8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001b3gb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Coleg y Bobl a Bobl y Coleg (m001b3cf)
Graffiti cant oed, peiriant x ray cyntaf Cymru, llun o gyfreithwraig ifanc o'r Caribi, bathodyn carchar y bardd Gwenallt, promenad hir, hen westy a gwylanod.
Does ond un lle y gall Betsan Powys fod - sef Aberystwyth.

Yn y gyfres hon mae Betsan yn ymweld â'i hen Goleg ac yn clywed tipyn o'i hanes drwy gyfres o wrthrychau a sgyrsiau gyda staff y Brifysgol heddi.


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m001b3gd)
Elan Evans yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd Cymru, gydag Elan Evans yn cyflwyno yn lle Lisa. New Welsh music, with Elan Evans sitting in for Lisa.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001bjgj)
West Bromwich Albion v Caerdydd

Sylwebaethau fyw o gêm West Bromwich Albion v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Live commentary from West Bromwich Albion v Cardiff City in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m001b3gg)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 18 AUGUST 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001b3gj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001b3gl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001b42s)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m001b3s6)
Sara Gibson yn cyflwyno

Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb, gyda Sara Gibson yn lle Aled. Topical stories and music, with Sara Gibson sitting in for Aled.


THU 11:00 Bore Cothi (m001b3s8)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001b3sb)
Steffan Messenger

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Steffan Messenger sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001b3sd)
Sioe Dinbych a Fflint

Mae Ifan yn fyw o faes Sioe Dinbych a Fflint ar gyrion Dinbych yn cyfarfod â'r bobl leol. Ifan broadcasts live from the Denbigh and Flint Show on the outskirts of Denbigh.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001b3sg)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ni y Nawdegau (m001b3sj)
Chwaraeon

Y gomediwraig Esyllt Sears sy'n edrych nôl ar uchafbwyntiau ac isafbwyntiau Cymru ar y maes chwarae yn ystod y nawdegau. Mae'n clywed gan y peldroediwr Kath Morgan sut roedd hi'n sicrhau fod un o sêr rhyngwladol tîm y dynion yn drewi o bersawr Eternity drwy'r amser; mae'r actor Sion Pritchard yn hel atgofion am gael ei hyfforddi gan yr enwog Bobby Gould, ac mae'r gyflwynwraig Catrin Heledd yn cyffesi ei chariad at gyfresi Gemau Heb Ffiniau a Shotolau. Yn ymuno yn yr hwyl mae'r standup Leila Navabi sydd wedi 'sgwennu cân arbennig am effaith ei athro chwaraeon a'r ras wy a llwy ar ei iechyd meddwl.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m001b3sl)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m001b3c1)
Ann Catrin Evans

Y dylunydd, Ann Catrin Evans sydd yn sgwrsio gyda Beti George yr wythnos hon. Beti chats with designer, Ann Catrin Evans.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m001b3sn)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 19 AUGUST 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001b3sq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001b3ss)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001b49l)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Shelley a Rhydian (m001b48y)
Shelley a Rhydian gyda cherddoriaeth, adloniant ac uchafbwyntiau o faes Eisteddfod yr Urdd. Music, entertainment and highlights from the Urdd Eisteddfod with Shelley and Rhydian.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001b490)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001b492)
Alun Thomas

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Alun Thomas sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001b494)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001b496)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dafydd Morgan yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001b498)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m001b49b)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001b49d)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.