SATURDAY 01 JANUARY 2022

SAT 00:30 Gweler BBC World Service (m0012t04)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0012t06)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00131kb)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Traciau'r Flwyddyn Ifan Davies (m00131jn)
Ddim yn cofio beth oedd Trac yr Wythnos bob wythnos yn 2021? Dyma Ifan Davies i'ch atgoffa! Ifan Davies plays every Track of The Week from 2021, as heard on daily programmes.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00131jq)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Gwestai yn dewis caneuon i godi calon, cân a chwis gan Trystan ab Owen, sylwebaethau'r wythnos gan Owain Llyr ymhlith sgyrsiau eraill.


SAT 14:00 I Mewn I'r Gôl (m000yz4s)
Rhaglen sy'n dilyn digwyddiadau cyffrous clwb pêl-droed Wrecsam dros y misoedd diwethaf, yn cynnwys sgyrsiau gydag aelodau o’r clwb, cyn-chwaraewyr a chefnogwyr.


SAT 14:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00131js)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00131jv)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00131jx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 02 JANUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00131jz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00131k1)
Linda Griffiths yn dewis y gerddoriaeth ar gyfer dechrau'r flwyddyn, yn cynnwys carolau Plygain a chaneuon Calennig. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00131r2)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00131by)
Trystan Lewis

Detholiad o gerddoriaeth amrywiol yng nghwmni Trystan Lewis. Trystan Lewis presents a variety of music.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m00131c0)
Oedfa ar ddechrau blwyddyn dan ofal Sian Elin Thomas

Oedfa ar ddechrau blwyddyn newydd dan arweiniad Sian Elin Thomas, Castell Newydd Emlyn.

Mae'n ein harwain at hanes Bartimeus, galw'r disgyblion a hanes yr Iesu yng nghartref Mair a Martha. Pwysleisia yr angen i ofyn an gymorth Crist, yr angen i ddilyn Iesu a'r ddirnadaeth i wybod pryd i oedi a gwrando.

Ceir darlleniadau gan Angharad Mair Thomas, Jayne Evans ac Angharad James.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m00131c2)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m00131c4)
Kristoffer Hughes

Kristoffer Hughes, Pennaeth Derwyddon Ynys Môn ac awdur toreithiog llyfrau am fytholeg a chwedlau Cymru, yw gwestai Beti George.

Mae newydd ddathlu ei ben-blwydd yn hanner cant ac wedi penderfynu rhoi'r gorau i'w waith fel 'anatomical pathology technologist'- technegydd patholegol mewn marwdy.

Fe fydd hefyd yn gyfarwydd i lawer fel Maggi Noggi, ac mae Kris yn sôn ei fod angen Maggi yn ei fywyd. Mae'n sôn ei fod wedi dioddef o 'body dysmorphia' - " Oni byth yn ffitio mewn, 'o ni'n tyfu i fyny fel hogyn yn symud i mewn i gymdeithas hoyw ac roedd y rheini mor beautiful a doeddwn i jest ddim yn teimlo hynny".

Mae Kristoffer hefyd yn siarad am baganiaeth, derwyddiaeth ac yn dewis caneuon sydd yn agos at ei galon, gan gynnwys rhai gan Eden a Bronwen Lewis.


SUN 13:45 Chwaraeon Radio Cymru (m00131r6)
West Brom v Caerdydd

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed West Bromwich Albion v Caerdydd yn y Bencampwriaeth. Hefyd, sylw i ail hanner gêm Notts County v Wrecsam.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000sgqk)
Nicw a Begla

Stori ar gyfer ein gwrandawyr ifanc. Dewch i wrando ar stori am fachgen bach o’r enw Nicw a’i ffrind Begla.


SUN 17:05 Dei Tomos (m000wb2y)
Cofio Waldo Williams

Rhaglen i gofio'r bardd Waldo Williams hanner can mlynedd ers ei farwolaeth.

Yn cofio a thafoli gwaith 'bardd mwyaf yr ugeinfed ganrif' mae Mererid Hopwood, Jason Walford Davies ac Emyr Llewelyn gyda chyfraniadau eraill gan feirdd, beirniaid, cydnabod a theulu.


SUN 18:30 Byd Iolo (m00131cb)
Ynys Handa

Mae Iolo Williams yn ein tywys ni i Ynys Handa yng Ngogledd Orllewin yr Alban.

'Nefoedd ar y ddaear,' meddai - hyd yn oed ar ôl i rai o'r trigolion ymosod arno!


SUN 19:00 Y Talwrn (m00131cd)
Tir Mawr a Talybont

Tir Mawr a Talybont yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m00131cg)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m00131cj)
Alun a Dilwyn!

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos, gyda Dilwyn Morgan yn cadw cwmni i Alun. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 JANUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00131cl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00131cn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00131b1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m00131b3)
Sara Gibson yn cyflwyno

Hywel Gwynfryn yn nodi 45 mlynedd ers darllediad cyntaf BBC Radio Cymru;

Dylan Jones yn dathlu pen-blwydd y rhaglen "Ar y Marc" yn 30 oed;

Wrth gofio 130 mlynedd ers geni JRR Tolkien, Llŷr Titus sy'n egluro pam ei fod o'n ffan o waith yr awdur toreithiog a phoblogaidd;

Hefyd Alun Williams yn edrych 'mlaen at y rhaglen “Yn Y Ffrâm” ar S4C.


MON 11:00 Bore Cothi (m00131b5)
Y cynllunydd mewnol Robert David sy'n edrych ar ffasiynau ar gyfer y Tŷ yn 2022; Cafodd Trystan ab Ifan gyfle i sgwrsio am draddodiad y plygain gyda Dwynwen Jones o Lanerfyl; a Sian Northey sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 13:00 Dros Ginio (m00131b7)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m00131b9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 14:45 Ifan Evans (m00131b9)
[Repeat of broadcast at 14:00 today]


MON 17:00 Post Prynhawn (m00131bf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m00131bh)
Ifan Gruffydd yn 70

Cyfle i glywed sgwrs estynedig rhwng Terwyn Davies a'r ffermwr a'r amaethwr Ifan Gruffydd, Tregaron pan ddathlodd ei ben-blwydd yn 70 mlwydd oed yn haf 2021.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m00131bk)
Yr 80au a Frankie Goes To Hollywood

Naws degawd yr 80au, a Nasher o Frankie Goes To Hollywood yn dewis ei hoff draciau Cymreig. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m000zkkl)
Llyfr Mawr y Plant yn 90

Mewn rhaglen arbennig mae Nia Roberts yn dathlu pen-blwydd Llyfr Mawr y Plant yn 90.

Ymysg y gwesteion mae Dr John Llywelyn Williams, mab y diweddar J.O.Williams un o awduron y gyfrol, yn edrych yn ôl ar hanes y llyfr arbennig yma.

Hefyd, mae'r cyfarwyddwr Tony Llewelyn yn hel atgofion am addasiad llwyfan o Llyfr Mawr y Plant ac mae Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd yn trafod sut y gwnaeth cyhoeddi'r gyfrol nôl ym 1931 newid llenyddiaeth plant yng Nghymru am byth.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m00131bp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 04 JANUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00131br)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00131bt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00131rm)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m00131rp)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m00131rr)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m00131rt)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m00131rw)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m00131ry)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m00131s0)
Addunedau

Tara Bethan a Non Parry sy'n ymuno gyda Hanna Hopwood i drafod eu podlediadau iechyd meddwl, Dewr a Digon, a beth sy'n gwneud bywyd yn haws wrth edrych ymlaen at flwyddyn newydd.

Ac mae'r seicolegydd Dr Nia Williams sy’n esbonio sut y gallwn ni weithio gyda’n seicoleg wrth osod addunedau.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m00131s2)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m000wbhv)
Rhaglen i gofio'r bardd Waldo Williams hanner can mlynedd ers ei farwolaeth.

Yn cofio a thafoli gwaith 'bardd mwyaf yr ugeinfed ganrif' mae Mererid Hopwood, Jason Walford Davies ac Emyr Llewelyn gyda chyfraniadau eraill gan feirdd, beirniaid, cydnabod a theulu.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m00131s4)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 05 JANUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00131s6)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00131s8)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00131w3)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00131w7)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00131wc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00131wh)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00131wm)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00131wp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Byd Iolo (m00131cb)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00131wr)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Y Talwrn (m00131cd)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00131wt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 06 JANUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00131ww)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00131wy)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00132pz)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00132mc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00132mf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00132mh)
James Williams

Trin a thrafod Cymru a'r byd. James Williams sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00132mk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00132mm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m00132mp)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Byd Huw Stephens (m00132mr)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m00131c4)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00132mt)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 07 JANUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00132mw)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00132my)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001336s)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001335m)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m001335p)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001335r)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001335t)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001335w)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001335y)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0013360)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0013362)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.