The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 13 JULY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m0020y6b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m0020y6g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00213p0)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00212sy)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 10:30 Traciau Radio Cymru 2 (m0021cp6)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SAT 11:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020xr5)
Tafwyl 2024

Rhestr Chwarae Artistiaid Tafwyl 2024.


SAT 13:00 Tapiau Coll Stiwdio Les (m001r755)
Drwy wrando nôl mewn ffordd unigryw ar dapiau coll rhai o glasuron y sîn roc Gymraeg, fe gawn ddarlun unigryw o’r cynhyrchydd, cerddor ac arwr - Les Morrison o Fethesda.


SAT 14:00 Dewis (m00213p2)
Non Parry

Non Parry o Eden sy'n hawlio'r Dewis yr wythos hon. Digon o 'Tiwns, tiwns, tiwns' i'ch cadw chi fynd. Blondie, Mared, Yws Gwynedd, Take That, Diana Ross a Hanner Pei sydd ymysg y dewisiadau.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m00213p4)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m0020xqz)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00212t4)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00212t6)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.SUNDAY 14 JULY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00212t8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00212tb)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00213p6)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020wyg)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020y1x)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020xps)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020xr5)
[Repeat of broadcast at 11:00 on Saturday]


SUN 18:00 Dewis (m00213p2)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m00213p4)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m002135z)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 15 JULY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0021361)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0021363)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00213tg)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m00213tj)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m002139v)
Dylan Huws o'r band Ynys yn westai

Dylan Huws o'r grŵp Ynys sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am eu halbym newydd, Dosbarth Nos.

Hefyd, sgwrs gyda'r grŵp Cyn Cwsg am y gân sy'n Drac yr Wythnos, Gwranda Frawd.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00213tl)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m002139z)
Bandiau Ysgol a Sesiwn Fawr

Bandiau Ysgol Syr Huw Owen, Caernarfon gyda Beti Rhys ac edrych ymlaen i Sesiwn Fawr gyda Ywain Myfyr.


MON 21:00 Caryl (m00213b1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 16 JULY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m00213b3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m00213b5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00213x6)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m00213x8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m00213xb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00213xd)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m00213xg)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m00213xj)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 17 JULY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00213xl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00213xn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00213v5)
Geraint Hardy: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m00213v7)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m00213s9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00213v9)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m00213sf)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 20:30 Mirain Iwerydd (m00215n4)
Rhestr Chwarae Mirain: Sesiwn Fawr Dolgellau!

Am un penwythnos bob blwyddyn, Dolgellau yw’r lle i fod i ffans cerddoriaeth Gymraeg! Gadewch i Mirain eich tywys drwy rai o’r enwau hynny sy’n perfformio yno eleni.


WED 21:00 Caryl (m00213sh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 18 JULY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00213sl)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00213sq)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m002140b)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m002140d)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m002140g)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m002140j)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002140l)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m002140n)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m002140q)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 19 JULY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m002140s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m002140v)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau gyda Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno yn lle John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00214k8)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m002149b)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m00214kb)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m002149j)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m00214kd)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m002149n)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m002149q)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m00213b1)

Caryl 21:00 TUE (m00213xj)

Caryl 21:00 WED (m00213sh)

Caryl 21:00 THU (m002140q)

Dewis 14:00 SAT (m00213p2)

Dewis 18:00 SUN (m00213p2)

Dom James 11:00 FRI (m00214kb)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00212t6)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m002149q)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00213xg)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0020y6b)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00212t8)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0021361)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00213b3)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00213xl)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00213sl)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m002140s)

Huw Stephens 19:00 THU (m002140n)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m002139v)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m00213xb)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m00213s9)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m002140j)

John Hardy 05:30 MON (m0021363)

John Hardy 05:30 TUE (m00213b5)

John Hardy 05:30 WED (m00213xn)

John Hardy 05:30 THU (m00213sq)

John Hardy 05:30 FRI (m002140v)

John ac Alun 21:00 SUN (m002135z)

Lauren Moore 18:00 FRI (m002149n)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00212tb)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m00213tj)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m00213x8)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m00213v7)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m002140g)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00212t4)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m00213sf)

Mirain Iwerydd 20:30 WED (m00215n4)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m0020xqz)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m002140d)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m00214kd)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m00213p4)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m00213p4)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m002139z)

Richard Rees 05:30 SAT (m0020y6g)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00213p0)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00213p6)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00213tg)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00213x6)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00213v5)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m002140b)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00214k8)

Tapiau Coll Stiwdio Les 13:00 SAT (m001r755)

Traciau Radio Cymru 2 10:30 SAT (m0021cp6)

Traciau Radio Cymru 2 11:00 SAT (m0020xr5)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m0020wyg)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m0020y1x)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m0020xps)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m0020xr5)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m00213tl)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m00213xd)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m00213v9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m002140l)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m002149b)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00212sy)

Tudur Owen 14:00 FRI (m002149j)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m00213p2)

Dewis 18:00 SUN (m00213p2)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m002139v)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m00213xb)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m00213s9)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m002140j)

John Hardy 05:30 MON (m0021363)

John Hardy 05:30 TUE (m00213b5)

John Hardy 05:30 WED (m00213xn)

John Hardy 05:30 THU (m00213sq)

John Hardy 05:30 FRI (m002140v)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00212t4)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m0020xqz)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m002140d)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m00214kd)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m00213p4)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m00213p4)

Richard Rees 05:30 SAT (m0020y6g)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00213p0)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00213p6)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00213tg)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00213x6)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00213v5)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m002140b)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00214k8)

Traciau Radio Cymru 2 10:30 SAT (m0021cp6)

Traciau Radio Cymru 2 11:00 SAT (m0020xr5)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m0020wyg)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m0020y1x)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m0020xps)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m0020xr5)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m00213tl)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m00213xd)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m00213v9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m002140l)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m002149b)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00212sy)

Tudur Owen 14:00 FRI (m002149j)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m0020y6b)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00212t8)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0021361)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m00213b3)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00213xl)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00213sl)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m002140s)

Music

Caryl 21:00 MON (m00213b1)

Caryl 21:00 TUE (m00213xj)

Caryl 21:00 WED (m00213sh)

Caryl 21:00 THU (m002140q)

Dom James 11:00 FRI (m00214kb)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00212t6)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m002149q)

Lauren Moore 18:00 FRI (m002149n)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00212tb)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m00213tj)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m00213x8)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m00213v7)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m002140g)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m00213sf)

Mirain Iwerydd 20:30 WED (m00215n4)

Richard Rees 05:30 SAT (m0020y6g)

Tapiau Coll Stiwdio Les 13:00 SAT (m001r755)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m002149b)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00212t4)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m002139z)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m002135z)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00213xg)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m002140n)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00213xg)