The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 08 JUNE 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001zvbh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001zvbk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m00201gz)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m00200n3)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m00200n5)
Gwyl Ffiliffest a hel atgofion am 2004

Yr actor Sion Daniel Young o'r gyfres Lost Boys and Fairies sy'n dewis Caneuon Codi Calon; edrych ymlaen at Wyl Ffiliffest, a hel atgofion am y flwyddyn 2004.


SAT 14:00 Dewis (m00201h1)
Mel Owen

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis gan yr awdur, cyflwynydd, a digrifwr stand-yp, Mel Owen. Top tunes only chosen by author, presenter and stand-up comedian, Mel Owen.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m00201h3)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001zw0y)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m00200n9)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m00200nc)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.SUNDAY 09 JUNE 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m00200nf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m00200nh)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00201z7)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001zty9)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001zv81)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001ztyt)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00201z9)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m00201h1)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m00201h3)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001zvb9)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


SUN 22:00 John ac Alun (m00201zf)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 10 JUNE 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m00201zh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m00201zk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0020202)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m0020204)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m002011j)
Griff Lynch yn westai

Y cerddor Griff Lynch sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans, i sôn am Drac yr Wythnos yr wythnos hon sef Kombucha. Griff Lynch chats to Ifan about his new single, Kombucha.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m0020206)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m002011q)
Yr A470 gyda Sian Northey

Yr A470 gyda Sian Northey a rhestr caneuon yn dilyn y ffordd.


MON 21:00 Caryl (m002011s)
Rhaglenni teledu'r wythnos

Aled Illtyd sy'n adolygu'r rhaglenni teledu "Ma'i Off Ma", "Lost Boys and Fairies" a "Jim Henson: Idea Man" gyda Caryl heno.TUESDAY 11 JUNE 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m002011v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m002011x)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m00201lq)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m00201ls)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m00201lv)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m00201lx)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m00201lz)
Talulah yn cyflwyno

Dewis eclectig o gerddoriaeth gyda Talulah yn cyflwyno yn lle Georgia Ruth. gan gynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m00201m1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 12 JUNE 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m00201m3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m00201m5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0020158)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m002015b)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m00200pd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002094x)
Traciau Parti Taylor Swift

Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m00200pr)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m00200pw)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 13 JUNE 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00200q0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00200q4)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m002012m)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m002012p)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m002012r)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m00200s1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m002012t)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m00200s7)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m00200s9)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 14 JUNE 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00200sc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00200sf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m002016p)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00200pn)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m002016r)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00200q1)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m002016t)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00200q7)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m00200q9)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m002011s)

Caryl 21:00 TUE (m00201m1)

Caryl 21:00 WED (m00200pw)

Caryl 21:00 THU (m00200s9)

Dewis 14:00 SAT (m00201h1)

Dewis 18:00 SUN (m00201h1)

Dom James 11:00 FRI (m002016r)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00200nc)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m00200q9)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00201lz)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001zvbh)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00200nf)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00201zh)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m002011v)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00201m3)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00200q0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00200sc)

Huw Stephens 19:00 THU (m00200s7)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m002011j)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m00201lv)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m00200pd)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m00200s1)

John Hardy 05:30 MON (m00201zk)

John Hardy 05:30 TUE (m002011x)

John Hardy 05:30 WED (m00201m5)

John Hardy 05:30 THU (m00200q4)

John Hardy 05:30 FRI (m00200sf)

John ac Alun 22:00 SUN (m00201zf)

Lauren Moore 18:00 FRI (m00200q7)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00200nh)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m0020204)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m00201ls)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m002015b)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m002012r)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00200n9)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m00200pr)

Miwsig y Siarter Iaith 21:00 SUN (m001zvb9)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001zw0y)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m002012p)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m002016t)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m00201h3)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m00201h3)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m002011q)

Richard Rees 05:30 SAT (m001zvbk)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00201gz)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00201z7)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0020202)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00201lq)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0020158)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m002012m)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m002016p)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001zty9)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001zv81)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001ztyt)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m00201z9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m0020206)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m00201lx)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m002094x)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m002012t)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00200pn)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00200n3)

Tudur Owen 14:00 FRI (m00200q1)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00200n5)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m00201h1)

Dewis 18:00 SUN (m00201h1)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m002011j)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m00201lv)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m00200pd)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m00200s1)

John Hardy 05:30 MON (m00201zk)

John Hardy 05:30 TUE (m002011x)

John Hardy 05:30 WED (m00201m5)

John Hardy 05:30 THU (m00200q4)

John Hardy 05:30 FRI (m00200sf)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00200n9)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001zw0y)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m002012p)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m002016t)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m00201h3)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m00201h3)

Richard Rees 05:30 SAT (m001zvbk)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m00201gz)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00201z7)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0020202)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m00201lq)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0020158)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m002012m)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m002016p)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001zty9)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001zv81)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001ztyt)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m00201z9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m0020206)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m00201lx)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m002094x)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m002012t)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00200pn)

Tudur Owen 09:00 SAT (m00200n3)

Tudur Owen 14:00 FRI (m00200q1)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001zvbh)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m00200nf)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m00201zh)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m002011v)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m00201m3)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00200q0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00200sc)

Music

Caryl 21:00 MON (m002011s)

Caryl 21:00 TUE (m00201m1)

Caryl 21:00 WED (m00200pw)

Caryl 21:00 THU (m00200s9)

Dom James 11:00 FRI (m002016r)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m00200nc)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m00200q9)

Lauren Moore 18:00 FRI (m00200q7)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m00200nh)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m0020204)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m00201ls)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m002015b)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m002012r)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m00200pr)

Miwsig y Siarter Iaith 21:00 SUN (m001zvb9)

Richard Rees 05:30 SAT (m001zvbk)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00200pn)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m00200n5)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m00200n9)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m002011q)

Music: Country

John ac Alun 22:00 SUN (m00201zf)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00201lz)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m00200s7)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m00201lz)