The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 01 JUNE 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001znkf)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001znkk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001zvrl)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001zvm1)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001zvm3)
Y diweddara o'r Eisteddfod gan Ffion Emyr, Straeon y we a'r cwis cyflym gan Trystan ap Owen a hel atgofion am y flwyddyn 1984.


SAT 14:00 Dewis (m001ztxq)
Tiwns Triban Teifi Rowley

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis yn arbennig gan yr artist drag Teifi Rowley, un o guraduron Gŵyl Triban. Top tunes only by Gŵyl Triban curator and drag artist Teifi Rowley.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m001ztxs)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001znrd)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001zvm7)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001zvm9)
Nia Parry yn cyflwyno

Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Nia Parry yn lle Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Nia Parry sitting in Ffion Emyr.SUNDAY 02 JUNE 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001zvmc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001zvmf)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001ztxn)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001znf0)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001zn84)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001znf8)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001znrl)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m001ztxq)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m001ztxs)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m001ztxv)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 03 JUNE 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001ztxx)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001ztxz)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001zty1)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001zty3)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001zty7)
Y gantores Lleucu Gwawr yn westai

Y gantores Lleucu Gwawr sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei EP newydd, ac i glywed un o'r caneuon.

Hefyd, sgwrs gyda Rhys Owain Edwards o Fleur de Lys am Drac yr Wythnos yr wythnos hon, 'Gad Ni Fod'.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001zty9)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001ztyc)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001ztyf)
Pigion teledu

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones.

Pigion Teledu gyda Rhian Lynne Lewis.TUESDAY 04 JUNE 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001ztyh)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001ztyk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001zv7x)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001zv7z)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ztzr)
Hana Medi yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy gyda Hana Medi yn sedd Ifan. Music and chat with Hana Medi sitting in for Ifan.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001zv81)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001zv83)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ztzy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 05 JUNE 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001zv00)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001zv02)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001ztym)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001ztyp)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001ztyr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001ztyt)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001ztyw)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001ztyy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 06 JUNE 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001ztz0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001ztz2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001zw0w)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m001zw0y)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001zw12)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001zvgp)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 16:30 Traciau Radio Cymru 2 (m001zw16)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Dewis (m001yr9m)
Glyn Wise

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis yn arbennig gan y seren teledu Glyn Wise. Top tunes only by TV star Glyn Wise.


THU 20:00 Huw Stephens (m001zvgw)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001zvgy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 07 JUNE 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001zvh0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001zvh2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001zvb1)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001zvb3)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001zvb5)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001zvb7)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001zvb9)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001zvbc)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Ffion Emyr (m001zvbf)
Tair awr o gerddoriaeth a chwmnïaeth yng nghwmni Ffion Emyr. Three hours of music and companionship with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m001ztyf)

Caryl 21:00 TUE (m001ztzy)

Caryl 21:00 WED (m001ztyy)

Caryl 21:00 THU (m001zvgy)

Dewis 14:00 SAT (m001ztxq)

Dewis 18:00 SUN (m001ztxq)

Dewis 19:00 THU (m001yr9m)

Dom James 11:00 FRI (m001zvb5)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001zvm9)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001zvbf)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001zv83)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001znkf)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001zvmc)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001ztxx)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001ztyh)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001zv00)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001ztz0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001zvh0)

Huw Stephens 20:00 THU (m001zvgw)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001zty7)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ztzr)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001ztyr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001zvgp)

John Hardy 05:30 MON (m001ztxz)

John Hardy 05:30 TUE (m001ztyk)

John Hardy 05:30 WED (m001zv02)

John Hardy 05:30 THU (m001ztz2)

John Hardy 05:30 FRI (m001zvh2)

John ac Alun 21:00 SUN (m001ztxv)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001zvbc)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001zvmf)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001zty3)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001zv7z)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001ztyp)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001zw12)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001zvm7)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001ztyw)

Miwsig y Siarter Iaith 17:00 FRI (m001zvb9)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001znrd)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001zw0y)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001ztxs)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001ztxs)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001ztyc)

Richard Rees 05:30 SAT (m001znkk)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001zvrl)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001ztxn)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001zty1)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001zv7x)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001ztym)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001zw0w)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001zvb1)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001znf0)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001zn84)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001znf8)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001znrl)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001zty9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001zv81)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001ztyt)

Traciau Radio Cymru 2 16:30 THU (m001zw16)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001zvb3)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001zvm1)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001zvb7)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001zvm3)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m001ztxq)

Dewis 18:00 SUN (m001ztxq)

Dewis 19:00 THU (m001yr9m)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001zty7)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ztzr)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001ztyr)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001zvgp)

John Hardy 05:30 MON (m001ztxz)

John Hardy 05:30 TUE (m001ztyk)

John Hardy 05:30 WED (m001zv02)

John Hardy 05:30 THU (m001ztz2)

John Hardy 05:30 FRI (m001zvh2)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001zvm7)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001znrd)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001zw0y)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001ztxs)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001ztxs)

Richard Rees 05:30 SAT (m001znkk)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001zvrl)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001ztxn)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001zty1)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001zv7x)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001ztym)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001zw0w)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001zvb1)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001znf0)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001zn84)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001znf8)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001znrl)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001zty9)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001zv81)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001ztyt)

Traciau Radio Cymru 2 16:30 THU (m001zw16)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001zvb3)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001zvm1)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001zvb7)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001znkf)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001zvmc)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001ztxx)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001ztyh)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001zv00)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001ztz0)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001zvh0)

Music

Caryl 21:00 MON (m001ztyf)

Caryl 21:00 TUE (m001ztzy)

Caryl 21:00 WED (m001ztyy)

Caryl 21:00 THU (m001zvgy)

Dom James 11:00 FRI (m001zvb5)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001zvm9)

Ffion Emyr 21:00 FRI (m001zvbf)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001zvbc)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001zvmf)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001zty3)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001zv7z)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001ztyp)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001zw12)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001ztyw)

Miwsig y Siarter Iaith 17:00 FRI (m001zvb9)

Richard Rees 05:30 SAT (m001znkk)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001zvb3)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001zvm3)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001zvm7)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001ztyc)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001ztxv)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001zv83)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 20:00 THU (m001zvgw)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001zv83)