The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 27 APRIL 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001yj4b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001yj4d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001yrgv)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001yqlg)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001yqlj)
Caneuon Codi Calon Carwyn Blainey

Y digrifwr Carwyn Blainey sy'n dewis Caneuon Codi Calon, Straeon y We gan Trystan ap Owen, a hel atgofion am y flwyddyn 1998.


SAT 12:00 Y Sioe Sadwrn (m001yqlj)
[Repeat of broadcast at 11:00 today]


SAT 14:00 Dewis (m001yr9m)
Glyn Wise

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis yn arbennig gan y seren teledu Glyn Wise. Top tunes only by TV star Glyn Wise.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m001yr9p)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001yhxw)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001yqlq)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001yqls)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 28 APRIL 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001yqlv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001yqlx)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001yr9k)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhd5)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhv2)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yj4n)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhy2)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m001yr9m)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m001yr9p)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m001yqnb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 29 APRIL 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001yqnd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001yqng)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001yrgx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001yrgz)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001yrxw)
Adam a Huw o'r band SOAP yn westeion

Adam a Huw o'r band SOAP sy'n sôn am Drac yr Wythnos.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yrh1)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001yrgd)
Llyfr newydd Euron Griffith

Euron Griffith yn trafod ei lyfr newydd A Casual Life in Six T-shirts ac Angeline Morrison a'i chân am John Ystumllyn.


MON 21:00 Caryl (m001yrgg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 30 APRIL 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001yrgj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001yrgl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001yrgn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001yrgq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001yry1)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yrgs)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001yrbl)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001yrbn)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 01 MAY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001yrbq)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001yrbs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001yrcf)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001yrch)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001yryz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yrck)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001yrc5)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001yrc7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 02 MAY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001yrc9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001yrcc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001yrdx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m001yrdz)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001yrf1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001yryx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yrf3)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m001yrf5)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001yrf7)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 03 MAY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001yrf9)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001yrfc)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001yrcm)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001yrcp)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001yrcr)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001yrct)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001yrcw)
Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001yrcy)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001yrd0)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m001yrgg)

Caryl 21:00 TUE (m001yrbn)

Caryl 21:00 WED (m001yrc7)

Caryl 21:00 THU (m001yrf7)

Dewis 14:00 SAT (m001yr9m)

Dewis 18:00 SUN (m001yr9m)

Dom James 11:00 FRI (m001yrcr)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001yqls)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yrbl)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001yj4b)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001yqlv)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001yqnd)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001yrgj)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001yrbq)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001yrc9)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001yrf9)

Huw Stephens 19:00 THU (m001yrf5)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001yrxw)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001yry1)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001yryz)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001yryx)

John Hardy 05:30 MON (m001yqng)

John Hardy 05:30 TUE (m001yrgl)

John Hardy 05:30 WED (m001yrbs)

John Hardy 05:30 THU (m001yrcc)

John Hardy 05:30 FRI (m001yrfc)

John ac Alun 21:00 SUN (m001yqnb)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001yrcy)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001yqlx)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001yrgz)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001yrgq)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001yrch)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001yrf1)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yqlq)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001yrc5)

Miwsig y Siarter Iaith 17:00 FRI (m001yrcw)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001yrd0)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yhxw)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001yrdz)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001yr9p)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001yr9p)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001yrgd)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yj4d)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001yrgv)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001yr9k)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001yrgx)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001yrgn)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001yrcf)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001yrdx)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001yrcm)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001yhd5)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001yhv2)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001yj4n)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yhy2)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001yrh1)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001yrgs)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001yrck)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001yrf3)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yrcp)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001yqlg)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001yrct)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001yqlj)

Y Sioe Sadwrn 12:00 SAT (m001yqlj)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m001yr9m)

Dewis 18:00 SUN (m001yr9m)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001yrxw)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001yry1)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001yryz)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001yryx)

John Hardy 05:30 MON (m001yqng)

John Hardy 05:30 TUE (m001yrgl)

John Hardy 05:30 WED (m001yrbs)

John Hardy 05:30 THU (m001yrcc)

John Hardy 05:30 FRI (m001yrfc)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yqlq)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yhxw)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001yrdz)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001yr9p)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001yr9p)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yj4d)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001yrgv)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001yr9k)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001yrgx)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001yrgn)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001yrcf)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001yrdx)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001yrcm)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001yhd5)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001yhv2)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001yj4n)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yhy2)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001yrh1)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001yrgs)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001yrck)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001yrf3)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yrcp)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001yqlg)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001yrct)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001yj4b)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001yqlv)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001yqnd)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001yrgj)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001yrbq)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001yrc9)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001yrf9)

Music

Caryl 21:00 MON (m001yrgg)

Caryl 21:00 TUE (m001yrbn)

Caryl 21:00 WED (m001yrc7)

Caryl 21:00 THU (m001yrf7)

Dom James 11:00 FRI (m001yrcr)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001yqls)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001yrcy)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001yqlx)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001yrgz)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001yrgq)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001yrch)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001yrf1)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001yrc5)

Miwsig y Siarter Iaith 17:00 FRI (m001yrcw)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001yrd0)

Richard Rees 05:30 SAT (m001yj4d)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yrcp)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001yqlj)

Y Sioe Sadwrn 12:00 SAT (m001yqlj)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yqlq)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001yrgd)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001yqnb)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yrbl)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001yrf5)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yrbl)