The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 20 APRIL 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001y94k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001y94m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001yhbw)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001yh6v)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001yh6x)
Hel atgofion 1989, a Chaneuon Codi Calon Joe Healy

Y cyflwynydd Joe Healy sy'n dewis Caneuon Codi Calon; sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna; straeon y we gan Trystan ap Owen; a hel atgofion am y flwyddyn 1989.


SAT 14:00 Dewis (m001yhby)
Lloyd Lewis

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis yn arbennig gan y rapiwr a chwaraewr rygbi Lloyd Lewis. Top tunes only by rapper and rugby player Lloyd Lewis.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m001yhc0)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001yb1y)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001yh71)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001yh73)
Nia Parry yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Parry yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Nia Parry sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 21 APRIL 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001yh75)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001yh77)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001yhkm)
Lisa Angharad: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y9zm)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y8fk)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y9zf)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yb22)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m001yhby)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m001yhc0)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m001yhkp)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 22 APRIL 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001yhkr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001yhkt)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001yhcz)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001yhd1)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001yhd3)
Georgia Ruth yn westai

Y gantores Georgia Ruth sy'n ymuno ag Ifan Jones Evans heddiw i sôn am Drac yr Wythnos, 'Duw neu Magic'.

Hefyd, Osian Owen o Ŵyl Fwyd Caernarfon ag apêl arbennig i chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y digwyddiad eleni.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhd5)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001yhd7)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001yhd9)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.TUESDAY 23 APRIL 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001yhdc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001yhdf)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau, gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001yhty)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001yhv0)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001yhq4)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhv2)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001yhq8)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001yhqb)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 24 APRIL 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001yhqd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001yhqg)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau, gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001yj4g)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001yj4j)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001yj4l)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yj4n)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001yj4q)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001yj4s)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.THURSDAY 25 APRIL 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001yj4v)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001yj4x)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau, gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001yhxt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m001yhxw)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001yhxy)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001yhy0)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001yhy2)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m001yhy4)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001yhy6)
Shelley Rees yn cyflwyno

Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Shelley Rees yn lle Caryl Parry Jones. Music and fun with Shelley Rees sitting in for Caryl Parry Jones.FRIDAY 26 APRIL 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001yhy8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001yhyb)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, y bwletin amaeth dyddiol, a golwg ar y papurau, gyda Daniel Jenkins-Jones yn sedd John Hardy. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001yjdj)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001yj3w)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001yjdl)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001yj42)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m001yjdn)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001yj46)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001yj48)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m001yhd9)

Caryl 21:00 TUE (m001yhqb)

Caryl 21:00 WED (m001yj4s)

Caryl 21:00 THU (m001yhy6)

Dewis 14:00 SAT (m001yhby)

Dewis 18:00 SUN (m001yhby)

Dom James 11:00 FRI (m001yjdl)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001yh73)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yhq8)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001y94k)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001yh75)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001yhkr)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001yhdc)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001yhqd)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001yj4v)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001yhy8)

Huw Stephens 19:00 THU (m001yhy4)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001yhd3)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001yhq4)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001yj4l)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001yhy0)

John Hardy 05:30 MON (m001yhkt)

John Hardy 05:30 TUE (m001yhdf)

John Hardy 05:30 WED (m001yhqg)

John Hardy 05:30 THU (m001yj4x)

John Hardy 05:30 FRI (m001yhyb)

John ac Alun 21:00 SUN (m001yhkp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001yj46)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001yh77)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001yhd1)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001yhv0)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001yj4j)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001yhxy)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yh71)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001yj4q)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001yj48)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yb1y)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001yhxw)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001yjdn)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001yhc0)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001yhc0)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001yhd7)

Richard Rees 05:30 SAT (m001y94m)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001yhbw)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001yhkm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001yhcz)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001yhty)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001yj4g)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001yhxt)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001yjdj)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001y9zm)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001y8fk)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001y9zf)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yb22)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001yhd5)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001yhv2)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001yj4n)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001yhy2)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yj3w)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001yh6v)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001yj42)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001yh6x)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m001yhby)

Dewis 18:00 SUN (m001yhby)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001yhd3)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001yhq4)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001yj4l)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001yhy0)

John Hardy 05:30 MON (m001yhkt)

John Hardy 05:30 TUE (m001yhdf)

John Hardy 05:30 WED (m001yhqg)

John Hardy 05:30 THU (m001yj4x)

John Hardy 05:30 FRI (m001yhyb)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yh71)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001yb1y)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001yhxw)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001yjdn)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001yhc0)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001yhc0)

Richard Rees 05:30 SAT (m001y94m)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001yhbw)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001yhkm)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001yhcz)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001yhty)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001yj4g)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001yhxt)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001yjdj)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001y9zm)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001y8fk)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001y9zf)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001yb22)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001yhd5)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001yhv2)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001yj4n)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001yhy2)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yj3w)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001yh6v)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001yj42)

Factual

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001y94k)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001yh75)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001yhkr)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001yhdc)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001yhqd)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001yj4v)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001yhy8)

Music

Caryl 21:00 MON (m001yhd9)

Caryl 21:00 TUE (m001yhqb)

Caryl 21:00 WED (m001yj4s)

Caryl 21:00 THU (m001yhy6)

Dom James 11:00 FRI (m001yjdl)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001yh73)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001yj46)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001yh77)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001yhd1)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001yhv0)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001yj4j)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001yhxy)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001yj4q)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001yj48)

Richard Rees 05:30 SAT (m001y94m)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001yj3w)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001yh6x)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001yh71)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001yhd7)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001yhkp)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yhq8)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001yhy4)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001yhq8)