The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 06 APRIL 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001xsg7)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001xsgg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001y0l9)
Daniel Glyn: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001y0lc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001y0lf)
Yr actores Sara Gregory sy'n dewis Caneuon Codi Calon; sylwebaethau'r wythnos gan Carl Roberts; Cwis Cyflym a straeon y we efo Trystan ap Owen; a hel atgofion am y flwyddyn 1990.


SAT 14:00 Dewis (m001y0lh)
Connagh Howard

Tiwns, tiwns, tiwns wedi eu dewis gan Connagh Howard. Top tunes only by Connagh Howard.


SAT 15:00 Parti'r Penwythnos (m001y0lk)
Tiwns trwy'r dydd, trwy'r penwythnos. Spend the weekend with Radio Cymru 2.


SAT 17:00 Nôl i'r 90au (m001xs9l)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001y0lm)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001y0lp)
Nia Parry yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Nia Parry yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night with Nia Parry sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 07 APRIL 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0lr)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001y0lt)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001y0lw)
Lisa Angharad: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001xs5m)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 12:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001xs9k)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 14:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001xsbx)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 16:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001xsc0)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


SUN 18:00 Dewis (m001y0lh)
[Repeat of broadcast at 14:00 on Saturday]


SUN 19:00 Parti'r Penwythnos (m001y0lk)
[Repeat of broadcast at 15:00 on Saturday]


SUN 21:00 John ac Alun (m001y0ly)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 APRIL 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0m0)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001y0m2)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001y0m4)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 10:00 Lisa Gwilym (m001y0m6)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 13:00 Dros Ginio (m001y0qx)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

200 mlynedd ers i William Buckland roi enw ar olion y deinasor Megalosaurus, y palaentolegydd Dr Marc Jones sy'n ystyried beth oedd ei arwyddocad ?

A hithau'n fis Ebrill, cyfle i glywed be sydd wedi dal sylw Esyllt Lewis sy'n Fardd y Mis;

Ac i'r meysydd chwarae wrth edrych mlaen at ymgyrchoedd diweddaraf timau pêl-droed a rygbi menywod Cymru.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001y0mc)
Anni Llŷn yn westai

Anni Llŷn sy'n cadw cwmni i Ifan Jones Evans i sôn am ei newyddion diweddaraf ac i roi'r byd yn ei le.

Hefyd, Huw Griffiths o'r Dail sy'n sgwrsio am Drac yr Wythnos yr wythnos hon, Pedwar Weithiau Pump.


MON 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y0mf)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001y0mh)
Gigs Gwyrdd

Meleri Prysor Gigs Gwyrdd a Beth Huws Diwrnod Hud a Lledrith @ Neuadd Ogwen.


MON 21:00 Caryl (m001y0mk)
Pigion Teledu

Rhian Lynne Lewis sy'n ymuno gyda Caryl i drafod pigion teledu.TUESDAY 09 APRIL 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0mm)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001y0mp)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001y0vt)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 10:00 Lisa Gwilym (m001y0vw)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001y0vy)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y0w0)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001y0rf)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001y0rh)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 10 APRIL 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0rk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001y0rm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001y0q6)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 10:00 Lisa Gwilym (m001y0q8)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001y0qb)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y0qd)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001y0qg)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001y0qj)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 11 APRIL 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0ql)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001y0qn)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001y0sl)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau'r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:30 Nôl i'r 90au (m001y0sn)
Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 10:00 Lisa Gwilym (m001y0sq)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001y0ss)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Traciau Radio Cymru 2 (m001y0sv)
Tiwns trwy'r dydd yn parhau ar Radio Cymru 2. More tunes on Radio Cymru 2.


THU 19:00 Huw Stephens (m001y0sx)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001y0sz)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 12 APRIL 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001y0t1)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001y0t3)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast show.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001y0vm)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001y0t7)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001y0vp)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001y0tf)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Parti Nos Wener (m001y0vr)
Y dechrau gorau i'r penwythnos gyda Radio Cymru 2. Start the weekend with Radio Cymru 2.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001y0tk)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001y0tm)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Caryl 21:00 MON (m001y0mk)

Caryl 21:00 TUE (m001y0rh)

Caryl 21:00 WED (m001y0qj)

Caryl 21:00 THU (m001y0sz)

Dewis 14:00 SAT (m001y0lh)

Dewis 18:00 SUN (m001y0lh)

Dom James 11:00 FRI (m001y0vp)

Dros Ginio 13:00 MON (m001y0qx)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001y0lp)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001y0rf)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001xsg7)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001y0lr)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001y0m0)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001y0mm)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001y0rk)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001y0ql)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001y0t1)

Huw Stephens 19:00 THU (m001y0sx)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001y0mc)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001y0vy)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001y0qb)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001y0ss)

John Hardy 05:30 MON (m001y0m2)

John Hardy 05:30 TUE (m001y0mp)

John Hardy 05:30 WED (m001y0rm)

John Hardy 05:30 THU (m001y0qn)

John Hardy 05:30 FRI (m001y0t3)

John ac Alun 21:00 SUN (m001y0ly)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001y0tk)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001y0lt)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001y0m6)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001y0vw)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001y0q8)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001y0sq)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001y0lm)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001y0qg)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001y0tm)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001xs9l)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001y0sn)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001y0vr)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001y0lk)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001y0lk)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001y0mh)

Richard Rees 05:30 SAT (m001xsgg)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001y0l9)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001y0lw)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001y0m4)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001y0vt)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001y0q6)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001y0sl)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001y0vm)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001xs5m)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001xs9k)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001xsbx)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001xsc0)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001y0mf)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001y0w0)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001y0qd)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001y0sv)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001y0t7)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001y0lc)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001y0tf)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001y0lf)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Dewis 14:00 SAT (m001y0lh)

Dewis 18:00 SUN (m001y0lh)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001y0mc)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001y0vy)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001y0qb)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001y0ss)

John Hardy 05:30 MON (m001y0m2)

John Hardy 05:30 TUE (m001y0mp)

John Hardy 05:30 WED (m001y0rm)

John Hardy 05:30 THU (m001y0qn)

John Hardy 05:30 FRI (m001y0t3)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001y0lm)

Nôl i'r 90au 17:00 SAT (m001xs9l)

Nôl i'r 90au 09:30 THU (m001y0sn)

Parti Nos Wener 17:00 FRI (m001y0vr)

Parti'r Penwythnos 15:00 SAT (m001y0lk)

Parti'r Penwythnos 19:00 SUN (m001y0lk)

Richard Rees 05:30 SAT (m001xsgg)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001y0l9)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001y0lw)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001y0m4)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001y0vt)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001y0q6)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001y0sl)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001y0vm)

Traciau Radio Cymru 2 10:00 SUN (m001xs5m)

Traciau Radio Cymru 2 12:00 SUN (m001xs9k)

Traciau Radio Cymru 2 14:00 SUN (m001xsbx)

Traciau Radio Cymru 2 16:00 SUN (m001xsc0)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 MON (m001y0mf)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 TUE (m001y0w0)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 WED (m001y0qd)

Traciau Radio Cymru 2 17:00 THU (m001y0sv)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001y0t7)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001y0lc)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001y0tf)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001y0qx)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001xsg7)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001y0lr)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001y0m0)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001y0mm)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001y0rk)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001y0ql)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001y0t1)

Music

Caryl 21:00 MON (m001y0mk)

Caryl 21:00 TUE (m001y0rh)

Caryl 21:00 WED (m001y0qj)

Caryl 21:00 THU (m001y0sz)

Dom James 11:00 FRI (m001y0vp)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001y0lp)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001y0tk)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001y0lt)

Lisa Gwilym 10:00 MON (m001y0m6)

Lisa Gwilym 10:00 TUE (m001y0vw)

Lisa Gwilym 10:00 WED (m001y0q8)

Lisa Gwilym 10:00 THU (m001y0sq)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001y0qg)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001y0tm)

Richard Rees 05:30 SAT (m001xsgg)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001y0t7)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001y0lf)

Music: Classic Pop & Rock

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001y0lm)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001y0mh)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001y0ly)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001y0rf)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001y0sx)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001y0rf)