The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 06 JANUARY 2024

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001tt2d)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001tt2j)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001v3h0)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001v2yy)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001v2zg)
Yr actor Gwion Tegid yn dewis caneuon codi calon. Sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna, straeon y we gan Trystan ab Owen a hel atgofion am y flwyddyn 2004.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001v302)
Casnewydd v Eastleigh

Sylwebaeth o gêm Casnewydd v Eastleigh yn nhrydedd rownd Cwpan yr FA, a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001v5cl)
Abertawe v Morecambe

Sylwebaeth o gêm Abertawe v Morecambe, a diweddariadau o gêm Sheffield Wednesday v Caerdydd, yn nhrydedd rownd Cwpan yr FA. Swansea v Morecambe in the FA Cup third round.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001v30n)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 22:00 Ffion Emyr (m001v315)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 07 JANUARY 2024

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001v31q)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001v327)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001v356)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001v2zf)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn dewis cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Music for Sunday morning, chosen by soprano Elin Manahan Thomas.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001v303)
Gruff Jenkins, Coleg y Bedyddwyr, Caerdydd

Oedfa dan ofal Gruff Jenkins, Llwynhendy a Choleg y Bedyddwyr, Caerdydd yn trafod ystyr yr enw Iesu. "Efe a wared ei bobl oddi wrth eu pechodau" yw ystyr Iesu ac mae'r oedfa yn trafod ystyr y gair pechod, pwy yw ei bobl, pam fod angen achubiaeth a sut y mae Iesu yn achub. Ceir darlleniadau o efengylau Mathew a Luc a llythyrau Paul at y Corinthiaid ac at Timotheus.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001v30q)
John Roberts a'i westeion yn trafod materion moesol a chrefyddol. John Roberts and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Cofio (m000cz9l)
Y Tro Cyntaf

Ar ddechrau blwyddyn newydd, llawn addunedau mae'n siŵr, cawn raglen lawn o 'droeon cyntaf' o'r archif.

Mae 'na atgofion melys am gariadon cyntaf, profiad emosiynol Stuart Jones wrth gyfarfod ei fam enedigol, ac atgofion Dyddgu Jones am hedfan o Croydon i Prague yn 1947.


SUN 14:00 Ffion Dafis (m001v31t)
Ffion Dafis a'i gwesteion yn trafod y byd celfyddydol yn ei holl amrywiaeth, a hynny yng Nghymru a thu hwnt.

Yn ymuno gyda Ffion mae Steffan Donnelly, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, y sylwebydd celfyddydol Elinor Gwynn, yr awdur a'r sgriptiwr Llŷr Titus, Izzy Rabey, cyfarwyddwr ac artist cerddorol hynod brysur, Llio Maddocks, Cyfarwyddwr Celfyddydol yr Urdd a Carol Burke sydd yn prysur gwneud enw iddi hi ei hun yn y byd comedi.

Dwy awr o drafod difyr felly yn ogystal â thraciau cerddorol gan artistiaid sydd yn adlewyrchu'r sîn gelfyddydol brysur yng Nghymru a thu hwnt ar y funud.


SUN 16:00 Byd Iolo (m001v329)
Botswana

Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur yn Botswana. Iolo Williams guides us through the wonders of the natural world in Botswana.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001v2yf)
Y Parchedig James Clarke Llanfair Pwll

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig James Clarke Llanfair Pwll. Congregational singing presented by the Reverend James Clarke.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001v32r)
Barry 'Archie' Jones a Marged Esli

Dau hunangofiant sydd yn cael sylw Dei wrth iddo sgwrsio gyda Barry Archie Jones am 'Rhwng Bethlehem a'r Groes' ac 'Roeddwn i'n Arfer Bod yn Rhywun' gyda Marged Esli.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001v334)
Liz Saville Roberts

Yr Aelod Seneddol Liz Saville Roberts ydi gwestai Beti George. Y ferch gyntaf yn hanes Plaid Cymru i ennill sedd yn Senedd San Steffan yn cynrychioli Dwyfor Meirionnydd. Cyn mentro i faes gwleidyddiaeth bu’n newyddiadura ac yn darlithio. Cafodd ei geni a’i magu yn Ne Ddwyrain Llundain. Aeth i’r Coleg yn Aberystwyth i astudio Cymraeg a Llydaweg a’r Mabinogi sy’n gyfrifol am ei denu i Gymru a chofleidio’r iaith a’i diwylliant.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001v33k)
Talwrn Ysgolion Gŵyl Gerallt

Rhifyn arbennig o’r Talwrn rhwng Ysgol Glan Clwyd ac Ysgol Maes Garmon wedi ei recordio yng Ngŵyl Gerallt. A special edition featuring Glan Clwyd School and Maes Garmon School.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001v33y)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001v34c)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 08 JANUARY 2024

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001v34s)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001v357)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001v3xb)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001v3xr)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001v32h)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001v32x)
Rhodri Llywelyn yn cyflwyno

Trin a thrafod Cymru a'r byd gyda Rhodri Llywelyn yn cyflwyno.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001v339)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001v33p)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Cofio (m000cz9l)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001v343)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001v34g)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 09 JANUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001v34x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001v35b)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001v3dx)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001v3f5)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001v3ch)
Veganuary ac Aled Wyn Davies yn rhyddhau sengl newydd

Mae Mis Ionawr yn fis “Veganuary”, felly Lisa Fearn sydd yma’n paratoi bwydydd fegan.

Munud i Feddwl yng nghwmni Helen Prosser.

Alun Wyn Davies, cyn brif-leisydd y band roc "Ceffyl Pren", sy'n egluro pam ei fod yn rhyddhau sengl newydd wedi blynyddoedd o dawelwch.

A Rhona Duncan sydd yn sgwrsio am anghenion planhigion tŷ yr adeg yma o’r flwyddyn.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001v3cq)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001v3cz)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001v3d9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001v32r)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001v3dj)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001v3dt)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 10 JANUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001v3f4)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001v3fj)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001v43q)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001v443)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001v440)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001v44c)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001v44p)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001v44y)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001v33k)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001v454)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001v45c)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 11 JANUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001v45n)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001v45w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001v3nn)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001v3nr)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001v3nt)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001v3nw)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001v3ny)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001v3p0)
Marc Griffiths yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Marc Griffiths yn sedd Ifan. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001v3p2)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Hawl i Holi (m001v3p4)
Trafodaeth gyfoes ar bynciau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gyda Bethan Rhys Roberts yn cyflwyno. Topical discussion on local, national and international issues.


THU 19:00 Huw Stephens (m001v3p6)
Cerddoriaeth newydd ac ambell berl anghyfarwydd. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001v3p8)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 12 JANUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001v3pb)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001v3pd)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001v40b)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001v40r)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001v411)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001v41d)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001v41s)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001v424)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001v42j)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001v42v)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001v33y)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001v334)

Bore Cothi 11:00 MON (m001v32h)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001v3ch)

Bore Cothi 11:00 WED (m001v440)

Bore Cothi 11:00 THU (m001v3nw)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001v30q)

Byd Iolo 16:00 SUN (m001v329)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001v2yf)

Caryl 21:00 MON (m001v34g)

Caryl 21:00 TUE (m001v3dt)

Caryl 21:00 WED (m001v45c)

Caryl 21:00 THU (m001v3p8)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001v302)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m001v5cl)

Cofio 13:00 SUN (m000cz9l)

Cofio 18:00 MON (m000cz9l)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001v32r)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001v32r)

Dom James 11:00 FRI (m001v411)

Dros Ginio 13:00 MON (m001v32x)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001v3cq)

Dros Ginio 13:00 WED (m001v44c)

Dros Ginio 13:00 THU (m001v3ny)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001v41d)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001v31t)

Ffion Emyr 22:00 SAT (m001v315)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001v3dj)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001tt2d)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001v31q)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001v34s)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001v34x)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001v3f4)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001v45n)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001v3pb)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001v3p4)

Huw Stephens 19:00 THU (m001v3p6)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001v339)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001v3cz)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001v44p)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001v3p0)

John Hardy 05:30 MON (m001v357)

John Hardy 05:30 TUE (m001v35b)

John Hardy 05:30 WED (m001v3fj)

John Hardy 05:30 THU (m001v45w)

John Hardy 05:30 FRI (m001v3pd)

John ac Alun 21:00 SUN (m001v34c)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001v42j)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001v327)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001v3nt)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001v3xr)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001v3f5)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001v443)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001v3nr)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001v30n)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001v454)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001v42v)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001v33p)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001v3d9)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001v44y)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001v3p2)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001v424)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001v343)

Richard Rees 05:30 SAT (m001tt2j)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001v3h0)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001v356)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001v3xb)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001v3dx)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001v43q)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001v3nn)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001v40b)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001v2zf)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001v40r)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001v2yy)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001v41s)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001v2zg)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001v33k)

Y Talwrn 18:00 WED (m001v33k)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001v303)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001v32h)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001v3ch)

Bore Cothi 11:00 WED (m001v440)

Bore Cothi 11:00 THU (m001v3nw)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001v32r)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001v32r)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001v339)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001v3cz)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001v44p)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001v3p0)

John Hardy 05:30 MON (m001v357)

John Hardy 05:30 TUE (m001v35b)

John Hardy 05:30 WED (m001v3fj)

John Hardy 05:30 THU (m001v45w)

John Hardy 05:30 FRI (m001v3pd)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001v30n)

Richard Rees 05:30 SAT (m001tt2j)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001v3h0)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001v356)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001v3xb)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001v3dx)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001v43q)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001v3nn)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001v40b)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001v40r)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001v2yy)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001v41s)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001v33k)

Y Talwrn 18:00 WED (m001v33k)

Factual

Dros Ginio 13:00 MON (m001v32x)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001v3cq)

Dros Ginio 13:00 WED (m001v44c)

Dros Ginio 13:00 THU (m001v3ny)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001v41d)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001tt2d)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001v31q)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001v34s)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001v34x)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001v3f4)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001v45n)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001v3pb)

Hawl i Holi 18:00 THU (m001v3p4)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m000cz9l)

Cofio 18:00 MON (m000cz9l)

Ffion Dafis 14:00 SUN (m001v31t)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001v334)

Factual: Science & Nature: Nature & Environment

Byd Iolo 16:00 SUN (m001v329)

Music

Caryl 21:00 MON (m001v34g)

Caryl 21:00 TUE (m001v3dt)

Caryl 21:00 WED (m001v45c)

Caryl 21:00 THU (m001v3p8)

Dom James 11:00 FRI (m001v411)

Ffion Emyr 22:00 SAT (m001v315)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001v42j)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001v327)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001v3nt)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001v3xr)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001v3f5)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001v443)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001v3nr)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001v454)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001v42v)

Richard Rees 05:30 SAT (m001tt2j)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001v2zf)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001v40r)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001v2zg)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001v33y)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001v32r)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001v32r)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001v30n)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001v343)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001v34c)

Music: Folk

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001v3dj)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001v3p6)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001v3dj)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001v33p)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001v3d9)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001v44y)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001v3p2)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001v424)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001v30q)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001v2yf)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001v303)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001v302)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m001v5cl)