The BBC has announced that it has a sustainable plan for the future of the BBC Singers, in association with The VOCES8 Foundation.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% has not been lifted, but it is being reconsidered.
See the BBC press release here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 30 DECEMBER 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001ts10)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001ts15)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001tr1l)
Daniel Glyn: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001tr26)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001tr2q)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Pnawn Sadwrn Catrin Angharad (m001tr37)
Cerddoriaeth a sgyrsiau i godi calon, gyda Catrin Angharad. Music and chat for Saturday afternoon.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001tr3r)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Traciau'r Flwyddyn Ifan Davies (m001tr44)
Ddim yn cofio beth oedd Trac yr Wythnos bob wythnos eleni? Dyma Ifan Davies i'ch atgoffa! Ifan Davies plays every Track of The Week from this year, as heard on daily programmes.SUNDAY 31 DECEMBER 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001tr50)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001tr5n)
Ffarwelio â'r flwyddyn

Linda Griffiths yn edrych nôl ar y flwyddyn a fu ac yn dewis rhai o'i hoff ganeuon. Linda Griffiths looks back at the year and chooses some of her favourite songs.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001tr86)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001tr8s)
Sioned Webb

Sioned Webb, y cerddor a'r cyfansoddwr yn dewis eu hoff gerddoriaeth ar gyfer nos Calan. A gyda llaw, dyma hefyd raglen olaf ei chyfres.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001tr97)
Dorrien Davies, Esgob Tŷ Ddewi

Esgob newydd Tŷ Ddewi, Dorrien Davies sydd yn arwain oedfa olaf y flwyddyn, ac ar drothwy blwyddyn newydd y mae'n trafod cariad digyfnewid Duw sydd wedi ei ddangos yn yr ymgnawdoliad. Y mae hefyd yn trafod pennod gyntaf efengyl Ioan lle disgrifir y Gair yn dod yn gnawd ac mae'n atgoffa'r gwrandäwr fod rhaid gwahodd a chroesawu'r Iesu i ganol ein byd a'i broblemau.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001tr9v)
John Roberts yn edrych yn ôl ar 2023

John Roberts yn edrych yn ôl ar bynciau moesol a chrefyddol 2023 gan gynnwys pegynnu barn, polisi llywodraeth yng nghylch ceiswyr lloches, rhagfarn hiliol a chrefyddol, dathlu can mlynedd o ddarlledu crefyddol, ethol dau esgob i'r Eglwys yng Nghymru, deallusrwydd artiffisial a rhodd o aren i drawsnewid bywyd claf.
Clywir cyfraniadau gan Gwenfair Griffith, Marion Loeffler, Dylan Iorwerth, Gwion Lewis, Ali Imanpour, R Alun Evans, Jamie Medhurst, Catrin Haf Williams, Mary Stallard, Dorrien Davies, Stephen Nantlais Williams, Arfon Jones a Seren Jones.


SUN 13:00 Cofio (m001tqzv)
Mis Rhagfyr

Ar ddiwedd blwyddyn John Hardy sy'n mwynhau goreuon yr archif gan edrych yn ôl ar fis Rhagfyr gan gynnwys atgofion Dic Jones am bluo tyrcwn a'r awdur Geraint Evans yn olrhain hanes yr ehediad awyren cyntaf erioed gan y brodyr Wright gant ag ugain o flynyddoedd yn ôl. Ceir hefyd;

Alwyn Humphreys yn dadansoddi cerddoriaeth aeafol glasurol Leroy Anderson 'Sleigh Ride'; atgofion Blodwen Evans a fu'n forwyn teulu i'r Prif Weinidog Lloyd George a etholwyd ym mis Rhagfyr 1916; Julia Barnes sy'n cofio cwrdd â Thywysog Phillip fis Rhagfyr 1955 pan ddaeth Caerdydd yn brifddinas; Jennie Thomas sy'n cofio llwyddiant ysgubol Llyfr Mawr y Plant; y band Plu sy'n perfformio 'Cân y Babis' fis Rhagfyr 2013. Hanes y morwr Hugh Williams a'r llongddrylliadau ar Ragfyr y 5ed a geir gan Jane Edwards; a Llŷr Gwyn Lewis oedd wedi ei ysbrydoli i farddoni am heuldro'r gaeaf. Rhian Morgan sy'n cofio ei phrofiad yn cyd-actio gydag Anthony Hopkins aned fis Rhagfyr; a Gary Slaymaker sydd â hanes Charlie Chaplin fu farw ar ddydd Nadolig yn 1977. Sulwyn Tomos yn cofio dyddiau'r eira mawr ym mis Rhagfyr wrth ddarlledu ei filfed Stondin, ac yn nhymor y panto Dyfan Roberts sy'n cofio bod yn aelod o gast cyntaf o'r fath yn y Gymraeg.


SUN 14:00 BBC Canwr y Byd Caerdydd (m001pm02)
Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd 2023

Heledd Cynwal yn cyflwyno uchafbwyntiau Rownd Derfynol BBC Canwr y Byd Caerdydd eleni. Heledd Cynwal presents highlights from the final of BBC Cardiff Singer of the World 2023.


SUN 16:00 Byd Iolo (m001tqz8)
Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur. Iolo Williams guides us through the wonders of the natural world.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001trc1)
Y Parchedig Denzil John

Amrywiaeth o emynau yng nghwmni'r Parchedig Denzil John. Congregational singing presented by the Reverend Denzil John.


SUN 17:00 Dei Tomos (m001trcq)
Dyffryn Afan

Rhaglen arbennig o Ddyffryn Afan yn olrhain hanes diwylliannol a diwydiannol yr ardal yng nghwmni Cleif Harpwood a nifer o drigolion yr ardal.


SUN 18:00 Beti a'i Phobol (m001tgnx)
Ifan Phillips

Y cyn chwaraewr Rygbi Ifan Phillips ydi gwestai Beti a’i Phobol. Un sydd wedi chwarae Rygbi dros Gymru i’r tîm dan ugain yn y flwyddyn enillon nhw bencampwriaeth y chwe gwlad am y tro cyntaf. Mae wedi chwarae efo’r Gweilch yn safle’r Bachwr ond daeth hynny i gyd i ben ar ôl iddo gael damwain erchyll ar ei fotobeic. Mae o bellach yn hyfforddi tîm Crymych ac yn sylwebu ar y gêm.


SUN 19:00 Ambell i Gân (m001tqxh)
Gwenan Gibbard sy'n cyflwyno cyfoeth ac amrywiaeth cerddoriaeth werin Cymru. Gwennan Gibbard reflects on the richness and variety of Welsh folk music.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001trdj)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001trdz)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r flwyddyn gyda Terwyn Davies yn lle John ac Alun. Music and chat to bring 2023 to a close, with Terwyn Davies sitting in for John ac Alun.MONDAY 01 JANUARY 2024

MON 00:30 Gweler BBC World Service (m001trf8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001trfm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001tqw3)
Geraint Hardy: Miwsig Gorau’r Bore

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


MON 11:00 Bore Cothi (m001tqwy)
Sgwrs efo’r gantores Jessica Robinson wrth iddi edrych nôl ar flwyddyn brysur ac edrych ymlaen at yr hyn fydd gan 2024 i’w gynnig!

Munud i Feddwl yng nghwmni’r Parch. Aled Lewis Evans.

Cyfle arall i fwynhau sgwrs Shân efo’r bytholwyrdd Max Boyce.


MON 13:00 Ambell i Gân (m001tqxh)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


MON 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001tqy2)
QPR v Caerdydd

Sylwebaeth fyw o gêm QPR v Caerdydd yn y Bencampwriaeth, y canlyniadau diweddaraf a newyddion chwaraeon. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001tqyn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 17:30 Byd Iolo (m001tqz8)
[Repeat of broadcast at 16:00 on Sunday]


MON 18:00 Cofio (m001tqzv)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001tr0c)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001tr0x)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 02 JANUARY 2024

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001tr1k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001tr25)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001ts7d)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001ts7s)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001ts83)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001ts8l)
Cemlyn Davies yn cyflwyno

Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol a'r camddealltwriaeth o gwmpas y pwnc sydd yn cael sylw Iestyn Wyn a'r Dr Nia Williams;

Jane Harries sydd yn ein hysbrydoli ni i ymgymryd â her yn 2024;

Ac, a fase chi'n debygol o brynu bwyd fegan os fase fo'n cael i labelu'n wahanol? Jayne Holland sy'n rhedeg cwmni Veganishmum fydd yn trafod.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001ts8w)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001ts94)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Dei Tomos (m001trcq)
[Repeat of broadcast at 17:00 on Sunday]


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001ts9d)
Sesiwn Lila Zing

Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys sesiwn o draciau newydd sbon y cerddor ifanc o Ben Llŷn Lila Zing. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Caryl (m001ts9p)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 03 JANUARY 2024

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001ts9x)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001tsb5)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001tt15)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001tt17)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001tsz9)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn cyflwyno yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001tszf)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001tszk)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001tszp)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Ambell i Gân (m001tqxh)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001tszt)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001tszy)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 04 JANUARY 2024

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001tt02)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001tt06)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001tt7w)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 08:30 Sioe Frecwast: Naw o'r 90au (m001tt7y)
Miwsig Gorau'r 90au!

Taith nôl i ddegawd y Spice Girls, Eden, Big Leaves ac Oasis! Take a trip back to the Nineties.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001tt80)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001tt1l)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001tt1q)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001tt1v)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001tt1z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001tgnx)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001tt23)
Owain Williams yn cyflwyno

Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs gydag Owain Williams yn lle Huw. New music and some unexpected gems from the archive with Owain Williams sitting in for Huw.


THU 21:00 Caryl (m001tt27)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 05 JANUARY 2024

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001tt2c)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001tt2h)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Early breakfast with Daniel Jenkins-Jones sitting in for John Hardy.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001tt82)
Lisa Angharad: Miwsig Gorau’r Bore ar Radio Cymru 2.

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001tt1h)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001tt84)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Miwsig y Siarter Iaith (m001tt86)
Ionawr 2024 - Uchafbwyntiau 2023

Awr o gerddoriaeth gyfoes Gymraeg i gyd-fynd â'r Siarter Iaith. Yn wrando perffaith adref, mewn clybiau a chymdeithasau, aelwydydd ac ysgolion. An hour of Welsh contemporary music.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001tt1w)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001tt20)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001tt24)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001tt28)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001tqxh)

Ambell i Gân 13:00 MON (m001tqxh)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001tqxh)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001trdj)

BBC Canwr y Byd Caerdydd 14:00 SUN (m001pm02)

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001tgnx)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001tgnx)

Bore Cothi 11:00 MON (m001tqwy)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001ts83)

Bore Cothi 11:00 WED (m001tsz9)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tt1l)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001tr9v)

Byd Iolo 16:00 SUN (m001tqz8)

Byd Iolo 17:30 MON (m001tqz8)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001trc1)

Caryl 21:00 MON (m001tr0x)

Caryl 21:00 TUE (m001ts9p)

Caryl 21:00 WED (m001tszy)

Caryl 21:00 THU (m001tt27)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m001tqy2)

Cofio 13:00 SUN (m001tqzv)

Cofio 18:00 MON (m001tqzv)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001trcq)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001trcq)

Dom James 11:00 FRI (m001tt84)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001ts8l)

Dros Ginio 13:00 WED (m001tszf)

Dros Ginio 13:00 THU (m001tt1q)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001ts9d)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001ts10)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001tr50)

Gweler BBC World Service 00:30 MON (m001trf8)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001tr1k)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001ts9x)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001tt02)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001tt2c)

Huw Stephens 19:00 THU (m001tt23)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ts8w)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001tszk)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001tt1v)

John Hardy 05:30 MON (m001trfm)

John Hardy 05:30 TUE (m001tr25)

John Hardy 05:30 WED (m001tsb5)

John Hardy 05:30 THU (m001tt06)

John Hardy 05:30 FRI (m001tt2h)

John ac Alun 21:00 SUN (m001trdz)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001tt24)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001tr5n)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001ts7s)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001tt17)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001tt80)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tr3r)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001tszt)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001tt86)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001tt28)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001tr37)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001tqyn)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001ts94)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001tszp)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001tt1z)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001tt20)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001tr0c)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ts15)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001tt7y)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001tr1l)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001tr86)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001tqw3)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001ts7d)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001tt15)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001tt7w)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001tt82)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001tr8s)

Traciau'r Flwyddyn Ifan Davies 21:00 SAT (m001tr44)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tt1h)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001tr26)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001tt1w)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001tr2q)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001tr97)
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES ORDERED BY GENRE
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Entertainment

Bore Cothi 11:00 MON (m001tqwy)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001ts83)

Bore Cothi 11:00 WED (m001tsz9)

Bore Cothi 11:00 THU (m001tt1l)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001trcq)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001trcq)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001ts8w)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001tszk)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001tt1v)

John Hardy 05:30 MON (m001trfm)

John Hardy 05:30 TUE (m001tr25)

John Hardy 05:30 WED (m001tsb5)

John Hardy 05:30 THU (m001tt06)

John Hardy 05:30 FRI (m001tt2h)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tr3r)

Pnawn Sadwrn Catrin Angharad 14:00 SAT (m001tr37)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ts15)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001tr1l)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001tr86)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001tqw3)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001ts7d)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001tt15)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001tt7w)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001tt82)

Traciau'r Flwyddyn Ifan Davies 21:00 SAT (m001tr44)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tt1h)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001tr26)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001tt1w)

Factual

Dros Ginio 13:00 TUE (m001ts8l)

Dros Ginio 13:00 WED (m001tszf)

Dros Ginio 13:00 THU (m001tt1q)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001ts10)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001tr50)

Gweler BBC World Service 00:30 MON (m001trf8)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001tr1k)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001ts9x)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001tt02)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001tt2c)

Factual: Arts, Culture & the Media

Cofio 13:00 SUN (m001tqzv)

Cofio 18:00 MON (m001tqzv)

Factual: Life Stories

Beti a'i Phobol 18:00 SUN (m001tgnx)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001tgnx)

Factual: Science & Nature: Nature & Environment

Byd Iolo 16:00 SUN (m001tqz8)

Byd Iolo 17:30 MON (m001tqz8)

Music

BBC Canwr y Byd Caerdydd 14:00 SUN (m001pm02)

Caryl 21:00 MON (m001tr0x)

Caryl 21:00 TUE (m001ts9p)

Caryl 21:00 WED (m001tszy)

Caryl 21:00 THU (m001tt27)

Dom James 11:00 FRI (m001tt84)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001tt24)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001tr5n)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001ts7s)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001tt17)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001tt80)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001tszt)

Miwsig y Siarter Iaith 13:00 FRI (m001tt86)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001tt28)

Richard Rees 05:30 SAT (m001ts15)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001tr8s)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001tt1h)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001tr2q)

Music: Classic Pop & Rock

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001trdj)

Dei Tomos 17:00 SUN (m001trcq)

Dei Tomos 18:00 TUE (m001trcq)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001tr3r)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001tr0c)

Sioe Frecwast: Naw o'r 90au 08:30 THU (m001tt7y)

Music: Country

John ac Alun 21:00 SUN (m001trdz)

Music: Folk

Ambell i Gân 19:00 SUN (m001tqxh)

Ambell i Gân 13:00 MON (m001tqxh)

Ambell i Gân 18:00 WED (m001tqxh)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001ts9d)

Music: Rock & Indie

Huw Stephens 19:00 THU (m001tt23)

Music: World

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001ts9d)

News

Post Prynhawn 17:00 MON (m001tqyn)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001ts94)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001tszp)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001tt1z)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001tt20)

Religion & Ethics

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001tr9v)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001trc1)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001tr97)

Sport

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 MON (m001tqy2)