The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 05 AUGUST 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001p688)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001p68g)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001pd65)
Daniel Glyn: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Y Sioe Sadwrn (m001pd2f)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 12:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd2h)
O'r Maes

Sadwrn cynta'r Steddfod!

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001pjhn)
Wrecsam v MK Dons

Sylwebaeth fyw ar benwythnos agoriadol tymor newydd y cynghreiriau pêl-droed gyda'r brif sylw i gêm Wrecsam. Live commentary on the opening weekend of the new football season.


SAT 17:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001pnbz)
Cymru v Lloegr

Sylwebaeth ar gêm rygbi Cymru v Lloegr yng nghyfres ryngwladol yr Haf. Commentary on Wales v England.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001pd2p)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001pd2r)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Rhys Mwyn yn lle Ffion. Music to start the weekend with Rhys Mwyn sitting in for Ffion Emyr.SUNDAY 06 AUGUST 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd2t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001pd2w)
Llŷn ac Eifionydd

Ar fore Sul cyntaf yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan, Linda Griffiths sy'n rhoi sylw arbennig i gerddoriaeth sydd â chysylltiad â Llŷn ac Eifionydd.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001pd5w)
Mirain Iwerydd: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001pd3w)
Robat Arwyn

Dwy awr o gerddoriaeth hamddenol i'ch swyno yng nghwmni'r cyfanosoddwr a'r cerddor Robat Arwyn.


SUN 12:00 Caniadaeth y Cysegr (m001pd3r)
Emynau ein prifeirdd: rhaglen 3

Ar ddechrau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol R. Alun Evans sy`n bwrw golwg ar fwy o emynau gan rai o`n prifeirdd.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001pd3y)
Sgwrs gyda Harri Parri

John Roberts yn holi y gweinidog a'r awdur Harri Parri am ei fagwraeth ym Mhen Llŷn a'i weinidogaeth yn Nyffryn Madog ac yng Nghaernarfon gan drafod ei staraeon doniol am Eilir Thomas. a'i obeithion am ddyfodol yr Eglwys.


SUN 13:00 Yr Oedfa (m001pd40)
Oedfa Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd

Oedfa agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023. The opening service from the Eisteddfod in Llŷn and Eifionydd.


SUN 13:45 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd42)
O'r Maes

Dydd Sul

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


SUN 18:00 Cofio (m001pd3f)
Ail raglen Llŷn ac Eifionydd

John Hardy yn cyflwyno ail raglen o fro yr Eisteddfod.

Cynan yn adrodd ei gerdd i Aberdaron; T Glynne Davies yn holi Isora Hughes am ei Mam, sef y gantores fyd enwog Leila Megane; a William George y cyfreithiwr o Gricieth yn trafod ei berthynas a'i frawd David Lloyd George.

Hefyd, Tom Morris yr hanesydd yn cofio prysurdeb porthladd Porthdinllaen erstalwm; Edgar Pugh, Jos Jones a Gwilym Jones yn cofio bwrlwm Butlins, Pwllheli yn ystod deugeiniau'r ganrif ddiwethaf; a Sera Trenholme yn cofio'r ymwelwyr oedd arfer dod i Nefyn erstalwm.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001pd44)
Ffeinal 2023 - Dros yr Aber a'r Ffoaduriaid

Cyfle i glywed Dros yr Aber v a'r Ffoaduriaid yn Ffeinal Y Talwrn 2023. Two teams of bards compete in the final round of the Talwrn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001pd47)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001pd4c)
Terwyn Davies yn cyflwyno

Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos gyda Terwyn Davies yn cyflwyno yn lle John ac Alun. Music and chat with Terwyn Davies sitting in for John and Alun.MONDAY 07 AUGUST 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd4h)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001pd4m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001pd2y)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001pd30)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


MON 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd32)
O'r Maes

Dydd Llun - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


MON 13:00 Dros Ginio (m001pd34)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd36)
O'r Maes

Dydd Llun - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


MON 17:30 Post Prynhawn (m001pd38)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd3b)
Tocyn Wythnos

Dydd Llun

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the National Eisteddfod.


MON 20:00 Cofio (m001pd3f)
[Repeat of broadcast at 18:00 on Sunday]


MON 21:00 Caryl (m001pd3h)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 08 AUGUST 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd3k)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001pd3m)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001pd7f)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001pd7h)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


TUE 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd4j)
O'r Maes

Dydd Mawrth - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001pd4n)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd4q)
O'r Maes

Dydd Mawrth - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


TUE 17:30 Post Prynhawn (m001pd4s)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd4w)
Tocyn Wythnos

Dydd Mawrth

Iwan Griffiths a’i westeion yn trin a thrafod digwyddiadau’r dydd o faes Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd ym Moduan.

Gwobr Goffa Daniel Owen ydy prif gystadleuaeth lenyddol y dydd ac mae’r beirniaid Sioned Wiliam, Mared Lewis a Dewi Prysor yn trin a thrafod y cynnyrch ddaeth i law.

Sioned Terry sydd yn dewis uchafbwyntiau cystadlu cerddorol y dydd, tra bod Branwen Cennard a Carys Evans yn trafod yr arlwy theatrig.

Mae Ken Hughes yn un o lywyddion anrhydeddus yr ŵyl ac mae yn sgwrsio am ei ddiddordeb ym myd y pethe, tra bod Ffion Dafis yn sgwrsio gyda’r dramodydd, y llenor a’r bardd Aled Jones-Williams.

Ac yn cadw golwg ar y newyddion o’r maes mae Karen Owen.


TUE 20:00 Dei Tomos (m001lq3y)
Siân James a Catrin Wager

Siân James yn trafod ei bywyd a'i cherddoriaeth yn dilyn cyhoeddi ei chyfrol 'Gweld Sêr', ac mae Catrin Wager yn dewis ei hoff gerdd.


TUE 21:00 Caryl (m001pd54)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 09 AUGUST 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd58)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001pd5d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001pd7p)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001pd7t)
Lisa Gwilym yn chwarae eich hoff fiwsig. Lisa Gwilym plays your favourite music.


WED 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd62)
O'r Maes

Dydd Mercher - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


WED 13:00 Dros Ginio (m001pd66)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd68)
O'r Maes

Dydd Mercher - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


WED 17:30 Post Prynhawn (m001pd6b)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd6d)
Tocyn Wythnos

Dydd Mercher

Iwan Griffiths a’i westeion yn trin a thrafod digwyddiadau’r dydd o faes Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd ym Moduan.

Y Fedal Ryddiaith ydy prif gystadleuaeth lenyddol y dydd ac mae’r beirniaid Menna Baines, Lleucu Roberts ac Ion Thomas yn trin a thrafod y cynnyrch ddaeth i law eleni wedi'r seremoni.

Mae Sioned Terry yn dewis uchafbwyntiau cystadlu cerddorol y dydd, tra bod Esyllt Maelor, Iestyn Tyne a Carys Bryn yn trafod dylanwad y môr a’r mynydd ar waith celfyddydol ardal Llŷn ac Eifionydd.

Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gyda John Ogwen, Maureen Rhys a Mari Prichard yn ystod lansio e-lyfr ‘Un Nos Ola Leuad’ ar y maes.

 hithau yn ddiwrnod cyhoeddi pwy yw Dysgwr y Flwyddyn mae Fiona Collins a Stel Farrar, i’ch dwy yn gyn-enillwyr, yn sgwrsio am eu profiadau nhw fel dysgwyr yn yr ŵyl.

Mae Talwrn y Beirdd yng ngofal Twm Morys a Gruffudd Antur am y tro cyntaf ac mae'r ddau yn galw heibio am sgwrs, tra bod Karen Owen yn cadw golwg ar straeon newyddion y dydd o’r maes.


WED 20:00 Y Talwrn (m001pd44)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 21:00 Caryl (m001pd6g)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 10 AUGUST 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd6j)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001pd6l)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001pd7k)
Rhydian Bowen Phillips: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001pd7n)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


THU 10:30 Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 (m001pd7s)
Caneuon Cymraeg Newydd

Rhestr chwarae o'r gerddoriaeth Gymraeg newydd orau ar gyfer eich clustiau! A playlist of the best new Welsh music.


THU 11:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd6s)
O'r Maes

Dydd Iau - bore

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


THU 13:00 Dros Ginio (m001pd6v)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd6x)
O'r Maes

Dydd Iau - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


THU 17:30 Post Prynhawn (m001pd6z)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd71)
Tocyn Wythnos

Dydd Iau

Iwan Griffiths a’i westeion yn trin a thrafod digwyddiadau’r dydd o faes Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd ym Moduan.

Steffan Donnelly ac Elgan Rhys, dau o feirniaid cystadleuaeth Y Fedal Ddrama, sydd yn ymuno gydag Iwan i drafod y dramâu a ddaeth i law eleni.

Alwyn Humphreys a John Ieuan Jones sydd yn trafod uchafbwyntiau cerddorol y dydd gan gynnwys Gwobr Goffa T. Osborne Roberts.

Mae y cerddor Ilid Anne Jones yn galw heibio i sgwrsio am Leilia Megane, gwraig T. Osborne Roberts, ac mae Dyfrig Davies yn cadw golwg ar uchafbwyntiau llefaru y dydd.

Iaith a dywediadau Pen Llŷn sydd yn cael sylw Mei Mac a Margiad Roberts, ac mae Ffion Dafis yn sgwrsio gyda’r dramodydd Bethan Marlow.

 hithau’n noson Gig y Pafiliwn, mae’r cerddor Owain Gruffudd Roberts yn trafod ei waith fel cyfarwyddwr cerdd y cynhyrchiad arc arweinydd Cerddorfa y 'Welsh Pops'.

Ac yn cadw golwg ar y straeon newyddion ar y maes mae’r bardd a’r newyddiadurwr Karen Owen.


THU 20:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd73)
Gig y Pafiliwn

Gig y Pafiliwn yn fyw o'r Eisteddfod gyda Mirain Iwerydd. Mirain Iwerydd live from 'Gig y Pafiliwn' at the Eisteddfod.FRIDAY 11 AUGUST 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001pd75)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r BBC World Service dros nos. Radio Cymru joins the BBC World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001pd77)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001pd7w)
Lisa Angharad: Miwsig gorau’r bore ar Radio Cymru 2

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Aled Hughes (m001pd51)
Nia Parry yn cyflwyno

Nia Parry yn cyflwyno'n fyw o faes Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd. Nia Parry presents live from the National Eisteddfod.


FRI 11:00 Dom James (m001pd7y)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Geraint Hardy sydd yn sedd Dom James ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Your favourite music with Geraint Hardy sitting in for Dom James.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001pd59)
Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd5f)
O'r Maes

Dydd Gwener - prynhawn

Holl adloniant maes Eisteddfod Genedlaethol 2023 yn Llŷn ac Eifionydd, yng nghwmni Shân Cothi, Steffan Rhys Hughes, a Ffion Emyr.


FRI 17:30 Post Prynhawn (m001pd5h)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Eisteddfod Genedlaethol 2023 (m001pd5k)
Tocyn Wythnos

Dydd Gwener

Iwan Griffiths a'i westeion yn trafod uchafbwyntiau a straeon y dydd o'r Brifwyl. Iwan Griffiths and guests discuss the day's events at the National Eisteddfod.


FRI 20:00 Beti a'i Phobol (m001pd5m)
Dr Eilir Hughes

Meddyg teulu a ddaeth i amlygrwydd reit o ddechrau’r pandemig gan iddo chwarae rhan mor bwysig wrth geisio rheoli'r Covid-19 yw gwestai Beti a'i Phobol, ac fe gafodd ei enwebu am ei waith ar gyfer un o wobrau Dewi Sant. Mae Dr Eilir Hughes yn gweithio fel meddyg teulu yn Nefyn, Gogledd Cymru.

Mae'n gwerthuso meddygon teulu yn yr ardal a newydd ddechrau fel Cyfarwyddwr Meddygol gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Sefydlodd ymgyrch Awyr Iach Cymru i hyrwyddo pwysigrwydd awyru a gwisgo masgiau i leihau'r risg o ledaenu a dal COVID-19. Daeth yn wyneb cyfarwydd ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod y cyfnod. Sefydlodd raglen frechu yn y gymuned hefyd. Tŷ Doctor yn Nefyn oedd un o'r meddygfeydd cyntaf i frechu cleifion â'r brechlyn Pfizer.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001pd5p)
Rhys Mwyn yn cyflwyno

Tanio'r penwythnos gyda thair awr o gerddoriaeth yng nghwmni Rhys Mwyn yn lle Ffion. Music to start the weekend with Rhys Mwyn sitting in for Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 FRI (m001pd51)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001pd47)

Beti a'i Phobol 20:00 FRI (m001pd5m)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001pd3y)

Caniadaeth y Cysegr 12:00 SUN (m001pd3r)

Caryl 21:00 MON (m001pd3h)

Caryl 21:00 TUE (m001pd54)

Caryl 21:00 WED (m001pd6g)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001pjhn)

Chwaraeon Radio Cymru 17:00 SAT (m001pnbz)

Cofio 18:00 SUN (m001pd3f)

Cofio 20:00 MON (m001pd3f)

Dei Tomos 20:00 TUE (m001lq3y)

Dom James 11:00 FRI (m001pd7y)

Dros Ginio 13:00 MON (m001pd34)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001pd4n)

Dros Ginio 13:00 WED (m001pd66)

Dros Ginio 13:00 THU (m001pd6v)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001pd59)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 12:00 SAT (m001pd2h)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 13:45 SUN (m001pd42)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 11:00 MON (m001pd32)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 14:00 MON (m001pd36)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 18:00 MON (m001pd3b)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 11:00 TUE (m001pd4j)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 14:00 TUE (m001pd4q)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 18:00 TUE (m001pd4w)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 11:00 WED (m001pd62)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 14:00 WED (m001pd68)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 18:00 WED (m001pd6d)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 11:00 THU (m001pd6s)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 14:00 THU (m001pd6x)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 18:00 THU (m001pd71)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 20:00 THU (m001pd73)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 14:00 FRI (m001pd5f)

Eisteddfod Genedlaethol 2023 18:00 FRI (m001pd5k)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001pd2r)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001p688)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001pd2t)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001pd4h)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001pd3k)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001pd58)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001pd6j)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001pd75)

John Hardy 05:30 MON (m001pd4m)

John Hardy 05:30 TUE (m001pd3m)

John Hardy 05:30 WED (m001pd5d)

John Hardy 05:30 THU (m001pd6l)

John Hardy 05:30 FRI (m001pd77)

John ac Alun 21:00 SUN (m001pd4c)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001pd2w)

Lisa Gwilym: Traciau Newydd Radio Cymru 2 10:30 THU (m001pd7s)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001pd30)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001pd7h)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001pd7t)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001pd7n)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001pd2p)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001pd5p)

Post Prynhawn 17:30 MON (m001pd38)

Post Prynhawn 17:30 TUE (m001pd4s)

Post Prynhawn 17:30 WED (m001pd6b)

Post Prynhawn 17:30 THU (m001pd6z)

Post Prynhawn 17:30 FRI (m001pd5h)

Richard Rees 05:30 SAT (m001p68g)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001pd65)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001pd5w)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001pd2y)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001pd7f)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001pd7p)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001pd7k)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001pd7w)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001pd3w)

Y Sioe Sadwrn 09:00 SAT (m001pd2f)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001pd44)

Y Talwrn 20:00 WED (m001pd44)

Yr Oedfa 13:00 SUN (m001pd40)