The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 18 FEBRUARY 2023

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001j2xk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001j2xs)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m001j9p6)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m001j9nr)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001j9nt)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment with Shelley Rees and Rhydian Bowen Phillips.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m001j9nw)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m001j9ny)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m001j9p0)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 19 FEBRUARY 2023

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9p2)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001j9p4)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m001j9nh)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m001j9mn)
Elin Manahan Thomas

Y soprano Elin Manahan Thomas yn cyflwyno cerddoriaeth ar gyfer bore Sul. Elin Manahan Thomas presents music for Sunday morning.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m001j9mq)
Gwasanaeth yn arbennig i wrandawyr Radio Cymru. A service for Radio Cymru listeners.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m001j9ms)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith a'i gwesteion yn trafod materion moesol a chrefyddol. Gwenfair Griffith and guests discuss ethics and religion.


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m001j9mv)
Beti George yn sgwrsio gydag un o bobl Cymru. Chat show with Beti George.


SUN 14:00 Cofio (b095zd1f)
Sarn Helen

Mynd ar drywydd ffordd Rufeinig Sarn Helen mae John Hardy ar yr ymweliad hwn â'r archif.

Mae'r pytiau'n cynnwys Gwyn Williams yn holi Miss Gwladys Roberts am hel cregin gleision ym Mhorthladd Conwy, a Dafydd ac Ifor Jones yn trafod Ystad Dolaucothi.

Mae'r dramodydd Rhydderch Jones yn cofio teithio mewn car gyda Syr T. H. Parry-Williams, wrth i'r canwr Richie Thomas sôn am ddechrau canu a chystadlu.

Hefyd, profiadau rhai o gyn-ddisgyblion Ysgol Dr Williams yn Nolgellau.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m001j9mz)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m001j9mj)
Scaramella a Chôr Crymych

Jenny Ogwen yn cyflwyno emynau gan Scaramella a Chôr Crymych. Jenny Ogwen presents hymns performed by Scaramella and Côr Crymych.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b083h8x9)
Bili Bala

Llongyfarchiadau i Cain Gruffydd Williams ar ennill cystadleuaeth Tic Toc i ddod o hyd i gymeriad newydd. Mae'r stori hon am ei gymeriad, Bili Bala.

Bachgen cyffredin ydi Bili, sy'n mwynhau chwarae gyda'i ffrindiau, ond mae ganddo gyfrinach anhygoel.


SUN 17:05 Dei Tomos (m001j9n1)
Sgyrsiau am Gymru, ei phobl a'i diwylliant. Dei discusses Wales, its people and its culture.


SUN 18:30 Byd Iolo (m001j9n3)
Costa Rica

Iolo Williams yn ein tywys i ganol byd natur yn Costa Rica. Iolo Williams visits Costa Rica.


SUN 19:00 Y Talwrn (m001j9n5)
Glannau Teifi v Y Glêr

Dau dîm o feirdd yn cystadlu i gyrraedd y rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol 2023. Two teams of bards compete to win a place in the final at the National Eisteddfod.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m001j9n7)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001j9n9)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 20 FEBRUARY 2023

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9nc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001j9nf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m001j9sf)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn lle Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Rhydian Bowen Phillips.


MON 09:00 Lisa Gwilym (m001j9sh)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


MON 11:00 Bore Cothi (m001j9sk)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


MON 13:00 Dros Ginio (m001j9sm)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Jones Evans (m001j9sr)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


MON 17:00 Post Prynhawn (m001j9sw)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001j9mg)
Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad. The latest from the farming industry and country life.


MON 18:30 Byd Iolo (m001j9n3)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


MON 19:00 Rhys Mwyn (m001j9t0)
Clasuron coll o gasgliad Mr Mwyn, a gwesteion yn hel atgofion. Forgotten classics from Mr Mwyn's collection, and guests reminisce.


MON 21:00 Caryl (m001j9t5)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.TUESDAY 21 FEBRUARY 2023

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9tc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001j9tk)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m001j9tv)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn lle Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Rhydian Bowen Phillips.


TUE 09:00 Lisa Gwilym (m001j9tz)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001j9v4)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001j9v8)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Jones Evans (m001j9vd)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001j9vj)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m001j9vn)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Meistr y Miwsig (m001j9vt)
Pwy fydd Meistr y Miwsig 2023? Dai Williams sy’n cyflwyno cwis cerddoriaeth Radio Cymru. Think you know your music? Dai Williams presents Radio Cymru’s music quiz.


TUE 19:00 Georgia Ruth (m001j9vy)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001jmk9)
Wrecsam v Scunthorpe

Sylwebaeth ar gêm Wrecsam v Scunthorpe Yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr. Commentary from Wrexham v Scunthorpe.


TUE 21:45 Caryl (m001j9w1)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.WEDNESDAY 22 FEBRUARY 2023

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9w8)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001j9wg)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m001j9xz)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn lle Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Rhydian Bowen Phillips.


WED 09:00 Lisa Gwilym (m001j9y3)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


WED 11:00 Bore Cothi (m001j9pz)
Heledd Cynwal yn cyflwyno

Croeso cynnes dros baned gyda Heledd Cynwal yn lle Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Heledd Cynwal sitting in for Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m001j9q1)
Trin a thrafod Cymru a'r byd, gan godi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Jones Evans (m001j9q3)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m001j9q5)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Y Talwrn (m001j9n5)
[Repeat of broadcast at 19:00 on Sunday]


WED 19:00 Mirain Iwerydd (m001j9q7)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 21:00 Caryl (m001j9q9)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.THURSDAY 23 FEBRUARY 2023

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9qc)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m001j9qf)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m001j9r0)
Geraint Hardy yn cyflwyno

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy yn lle Rhydian Bowen Phillips. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy sitting in for Rhydian Bowen Phillips.


THU 09:00 Lisa Gwilym (m001j9r2)
Sarah Wynn Griffiths yn cyflwyno

Sarah Wynn Griffiths yn sedd Lisa Gwilym, ac yn chwarae eich hoff fiwsig. Sarah Wynn Griffiths sitting in Lisa Gwilym, and playing your favourite music.


THU 11:00 Bore Cothi (m001j9r4)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m001j9r6)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Jones Evans (m001j9r8)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m001j9rb)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Beti a'i Phobol (m001j9mv)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 19:00 Huw Stephens (m001j9rd)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Caryl (m001j9rg)
Cerddoriaeth a hwyl gyda'r hwyr gyda Caryl Parry Jones. Music and fun with Caryl Parry Jones.FRIDAY 24 FEBRUARY 2023

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m001j9rj)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m001j9rl)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m001jb09)
Geraint Hardy

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Geraint Hardy. Music and entertainment breakfast show with Geraint Hardy.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m001j9x4)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Dom James (m001jb0f)
Dom James yn chwarae eich hoff fiwsig. Dom James plays your favourite music.


FRI 13:00 Dros Ginio (m001j9x9)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m001j9xc)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m001j9xf)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m001j9xh)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 21:00 Nos Wener Ffion Emyr (m001j9xm)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda tair awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m001j9n7)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m001j9mv)

Beti a'i Phobol 18:00 THU (m001j9mv)

Bore Cothi 11:00 MON (m001j9sk)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001j9v4)

Bore Cothi 11:00 WED (m001j9pz)

Bore Cothi 11:00 THU (m001j9r4)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m001j9ms)

Byd Iolo 18:30 SUN (m001j9n3)

Byd Iolo 18:30 MON (m001j9n3)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m001j9mj)

Caryl 21:00 MON (m001j9t5)

Caryl 21:45 TUE (m001j9w1)

Caryl 21:00 WED (m001j9q9)

Caryl 21:00 THU (m001j9rg)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m001j9nw)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m001jmk9)

Cofio 14:00 SUN (b095zd1f)

Dei Tomos 17:05 SUN (m001j9n1)

Dom James 11:00 FRI (m001jb0f)

Dros Ginio 13:00 MON (m001j9sm)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001j9v8)

Dros Ginio 13:00 WED (m001j9q1)

Dros Ginio 13:00 THU (m001j9r6)

Dros Ginio 13:00 FRI (m001j9x9)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m001j9p0)

Georgia Ruth 19:00 TUE (m001j9vy)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001j2xk)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001j9p2)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001j9nc)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001j9tc)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001j9w8)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m001j9qc)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m001j9rj)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m001j9vn)

Huw Stephens 19:00 THU (m001j9rd)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m001j9mz)

Ifan Jones Evans 14:00 MON (m001j9sr)

Ifan Jones Evans 14:00 TUE (m001j9vd)

Ifan Jones Evans 14:00 WED (m001j9q3)

Ifan Jones Evans 14:00 THU (m001j9r8)

John Hardy 05:30 MON (m001j9nf)

John Hardy 05:30 TUE (m001j9tk)

John Hardy 05:30 WED (m001j9wg)

John Hardy 05:30 THU (m001j9qf)

John Hardy 05:30 FRI (m001j9rl)

John ac Alun 21:00 SUN (m001j9n9)

Lauren Moore 18:00 FRI (m001j9xh)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001j9p4)

Lisa Gwilym 09:00 MON (m001j9sh)

Lisa Gwilym 09:00 TUE (m001j9tz)

Lisa Gwilym 09:00 WED (m001j9y3)

Lisa Gwilym 09:00 THU (m001j9r2)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m001j9ny)

Meistr y Miwsig 18:30 TUE (m001j9vt)

Mirain Iwerydd 19:00 WED (m001j9q7)

Nos Wener Ffion Emyr 21:00 FRI (m001j9xm)

Post Prynhawn 17:00 MON (m001j9sw)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001j9vj)

Post Prynhawn 17:00 WED (m001j9q5)

Post Prynhawn 17:00 THU (m001j9rb)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m001j9xf)

Rhys Mwyn 19:00 MON (m001j9t0)

Richard Rees 05:30 SAT (m001j2xs)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m001j9p6)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m001j9nh)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m001j9sf)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m001j9tv)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m001j9xz)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m001j9r0)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m001jb09)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (b083h8x9)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m001j9mn)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001j9mg)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m001j9x4)

Tudur Owen 09:00 SAT (m001j9nr)

Tudur Owen 14:00 FRI (m001j9xc)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001j9nt)

Y Talwrn 19:00 SUN (m001j9n5)

Y Talwrn 18:00 WED (m001j9n5)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m001j9mq)