The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 12 MARCH 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m00154jz)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m00154k1)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0015blg)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0015blj)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m0015bll)
Tom Rhys Harries yn dewis Caneuon Codi Calon

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Shelley Rees a Rhydian Bowen Phillips. Yr actor Tom Rhys Harries sy'n dewis caneuon i godi calon, cawn straeon y we gan Trystan ab Owen, a sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna.


SAT 14:00 Chwaraeon Radio Cymru (m0015bln)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Marc Griffiths (m0015blq)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Ffion Emyr (m0015bls)
Irfon Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn, gyda Irfon Jones yn sedd Ffion Emyr. Music and companionship for Saturday night.SUNDAY 13 MARCH 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m0015blv)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m0015blx)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m0015bqr)
Mirain Iwerydd

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Mirain Iwerydd. Music and entertainment breakfast show with Mirain Iwerydd.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m0015bnf)
Rhian Lois

Dwy awr o gerddoriaeth amrywiol a hamddenol, yng nghwmni y Soprano Rhian Lois. Music for Sunday morning, with Rhian Lois.


SUN 12:00 Yr Oedfa (m0015bnk)
Alun Tudur, Caerdydd

Alun Tudur Caerdydd yn arwain oedfa ar gyfer ail Sul y Grawys gan ddilyn thema taith. Mae'n cyfeirio at Joseff, Mair a'r Iesu yn ffoi i'r Aifft oherwydd llid Herod ac yn pwysleisio cydymdeimlad Iesu gyda ffoaduriaid ein dydd ni. Yn ychwanegol gwneir sylwadau am awydd Herod ac arweinwyr cyfoes fel Putin i ddal gafael a chynyddu eu grym, ond mae hefyd yn pwysleisio buddugoliaeth Crist a'r gobaith sydd yn y fuddugoliaeth honno. Ceir darlleniadau o Salm 96, efengyl Mathew, Lefiticus ac Eseia.


SUN 12:30 Bwrw Golwg (m0015bnq)
Gwenfair Griffith yn cyflwyno

Gwenfair Griffith yn trafod :-
Wcrain gyda Menna Elfyn (bardd y mis Radio Cymru)
Gwaith gyda ffoaduriaid o Wcrain gyda Caitlin Kelly (Y Groes Goch), Anne Uruska ac Aled Davies
Myfyrio Bwdïaidd drwy gyfrwng y Gymraeg gyda Antamanani a Paul Kadam Jenkins
A blwyddyn ers cyhoeddi Cenn@d gydag Aled Davies


SUN 13:00 Beti a'i Phobol (m0015bnt)
Gwenan Roberts

Gwenan Roberts ydi gwestai Beti a'i Phobol - mae hi wedi bod yn gweithio am flynyddoedd fel Therapydd iaith a lleferydd, ond bellach yn Athro meddylgarwch. Mae hi’n sôn am ei gwaith a’r amrywiaeth o swyddi gwahanol mae hi wedi ei wneud o weithio gyda throseddwyr ifanc i dreulio blwyddyn yn Calcutta. Yn wreiddiol o bentref Dinmael ger Corwen mae hi'n siarad am ddylanwad y fagwraeth glos yna arni.

Cafodd ei chyflwyno i feddylgarwch tua deunaw mlynedd yn ôl ac yr oedd ei ymarfer yn hanfodol iddi yn ystod y cyfnod ansicr a gafodd. Tra'n gweithio llawn amser llawn amser dechreuodd gwrs ôl radd i fod yn athro meddylgarwch.


SUN 14:00 Cofio (m0015bny)
Theatr

O Ofergoelion i Gwmniau Theatr sydd yn cynorthwyo'n pobl ifanc, John Hardy sydd yn ein tywys drwy archif Radio Cymru. Byd y theatr sydd dan sylw'r wythnos hon.

Ymysg y pytiau o'r archif mae John Ogwen a Maureen Rhys yn trafod Y Tŵr, Bryn Terfel yn agoriad Canolfan y Mileniwm a Linda Brown yn sôn am gwmni cymunedol Theatr Bara Caws.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m0015bp0)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0014600)
Amgylchfyd

R. Alun Evans yn cyflwyno emynau ar y thema Amgylchfyd. R. Alun Evans introduces hymns on the theme of the environment.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (b0953f37)
Y Seren

Wrth i Harri a Greta gael ffrae fawr, mae rhywbeth hudol a rhyfeddol yn digwydd i'r ddau. A short story for young children.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0015bp2)
Yn gwmni i Dei mae Bethan Jones Parry a Mari Catrin Jones sy'n trafod cyhoeddi geiradur iaith leiafrifol Normanaidd ar Ynys Guernsey.

Dafydd Lewis, y casglwr cerddoriaeth o Lanrhystud, yw pwnc Rhidian Griffith tra bod Gwenan Gibbard (fel merch o Bwllheli) yn dewis hoff gerdd gan Cynan.


SUN 18:30 Gari Wyn (m0015bp4)
Hanes strydoedd Anfield ac Everton - Rhan 2

Mae Gari Wyn yn mynd ac Irfon Jones o gwmpas strydoedd ardal Everton i olrhain hanes adeiladwyr fu'n gyfrifol am adeiladu cannoedd o strydoedd a miloedd o dai o gwmpas stadiwm enwog Goodison.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0015bp6)
Talwrn Cranogwen

Crannog a Merched Hawen yw'r timau mewn rhifyn arbennig - sef Talwrn Cranogwen. Mae’r ornest yn cyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Merched a Mererid Hopwood yw'r Meuryn.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0015bp8)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m0015bpb)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 14 MARCH 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m0015bpd)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m0015bpg)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m0015bvn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m0015bt1)
90% o Lenyddiaeth Canol Oesol ar Goll

Wrth i Meic Stevens droi yn 80 ddoe, Gruffydd Glyn sy'n ymuno gydag Aled; Rhown sylw i Llyriad yng nghwmni Sian Melangell; Sara Elin Roberts sy'n trafod y ffaith fod 90% o lenyddiaeth Canol Oesol sydd ar goll, gan gynnwys straeon am y Brenin Arthur; ac fe glywn gan Blant yr Efaciwis.


MON 11:00 Bore Cothi (m0015bt3)
Cymry ar Gynfas

Sgwrs gyda Carys Eleri am y gyfres Cymry ar Gynfas; Awn ni i'r ardd gyda Carol Garddio; Janet Davies sy'n edrych ymlaen at rasus Cheltenham a Glenda Gardiner sy'n rhoi Munud i Feddwl i ni.


MON 13:00 Dros Ginio (m0015bt5)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0015bt7)
Dyddgu Hywel sy'n ymuno gydag Ifan Evans i drafod y gêm rygbi rhwng Cymru a Ffrainc ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad dros y penwythnos.

Elisa Morris o'r grŵp Avanc sy'n sôn eu cân newydd sy'n Drac yr Wythnos yr wythnos hon.

A Terwyn Davies sy'n crynhoi holl newyddion yr wythnos o Gwmderi yn Clecs y Cwm.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0015bt9)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m0015bn9)
Cofio Dai Jones, Llanilar

Terwyn Davies sy'n cofio'r diweddar Dai Jones, Llanilar drwy hel atgofion gyda dau oedd yn ei adnabod yn dda. Lyn Ebenezer a Jenny Ogwen sy'n talu teyrnged i'r ffermwr a'r cyflwynydd poblogaidd fu farw'n ddiweddar yn 78 oed.

Adroddiad o ddiwrnod cyntaf mart anifeiliaid Caerfyrddin sydd wedi ailagor y gatiau'n ddiweddar, ar ôl dwy flynedd ar glo.

Hefyd, stori Llŷr Jones o Lanfihangel Glyn Myfyr ger Corwen sy'n gyrru i ddwyrain Ewrop er mwyn cynnig cymorth i ffermwyr a phobl yr Wcráin, sy'n dioddef ar hyn o bryd oherwydd y rhyfel.

A John Richards o Hybu Cig Cymru sy'n crynhoi'r prisiau diweddaraf o'r martiau anifeiliaid.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0015btc)
Meic Stevens yn 80 oed

Wrth nodi pen-blwydd Meic Stevens yn 80 oed, cyfweliad hefo Rhodri Llywelyn am ddarganfod tapiau coll un o gigs y canwr poblogaidd berfformiwyd ynghanol y 70au.


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0015btf)
“Petula” yw enw cyd-gynhyrchiad diweddaraf y Theatr Genedlaethol a National Theatre Wales ac mae Nia Roberts yn ymweld â’r stafell ymarfer er mwyn sgwrsio efo rhai o gast y sioe. Hefyd, mae’r awdur Daf James yn sgwrsio am yr her oedd yn ei wynebu wrth iddo fynd i’r afael efo gwaith y dramodydd Ffrengig Fabrice Molquiot ac addasu’r ddrama ar gyfer llwyfannau Cymru.
Yn ei nofel ddiweddaraf “Lloerig”, mae Geraint Lewis yn dilyn llîf meddwl mam wrth iddi ddod i delerau efo hunan laddiad ei mab, ac mae’r awdur yn egluro wrth Catrin Beard pam iddo benderfynu portreadu sefyllfa mor anodd.
Catrin Gerallt sy’n adolygu dau o gynhyrchiadau’r Cwmni Opera Cenedlaethol ar gyfer tymor y Gwanwyn, ac mae’r dramodydd Ian Rowlands yn sgwrsio am ei brofiad diweddar o weld ei ddrama “Water Wars”, drama arswydys am Gymru’r dyfodol, yn cael ei pherfformio yn Rhufain.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m0015bth)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 15 MARCH 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m0015btk)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m0015btm)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0015byg)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m0015byj)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m0015byl)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m0015byn)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m0015byq)
John Jones o Glwb Rygbi Llangefni sy'n ymuno gydag Ifan Evans i drafod popeth am rygbi.

Hefyd, mwy o gwestiynau rygbi yng nghwmni'r cwisfeistr o fri, Mathew Jones;

A phwy fydd 'Top Dog' y dydd yng Nghwis Mawr y Prynhawn?


TUE 17:00 Post Prynhawn (m0015bys)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m000xrsj)
Diddordebau

Hanna Hopwood sy'n trafod sut mae diddordebau yn gwneud bywyd yn haws i'w gwesteion. Eleri Jones sy'n ailwampio dodrefn ac yn dogfennu'r cyfan ar y cyfrif cymdeithasol @UpcycLER, a Naomi Saunders sydd wrth ei bodd yn tyfu ffrwythau, llysiau a phlanhigion cartref gan rannu cynghorion ar y cyfrif @naomigrows.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0015byx)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 21:00 Dei Tomos (m0015byz)
Yn gwmni i Dei mae Bethan Jones Parry a Mari Catrin Jones sy'n trafod cyhoeddi geiradur iaith leiafrifol Normanaidd ar Ynys Guernsey tra bod Gwenan Gibbard (fel merch o Bwllheli) yn dewis hoff gerdd gan Cynan.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0015bz1)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 16 MARCH 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m0015bz3)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m0015bz5)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m0015c9k)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m0015bxc)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m0015bxf)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m0015bxh)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m0015bxk)
Tomos Bwlch yn westai

Tomos 'Bwlch' Lewis o Ddihewydd sydd yn ei ôl yn sgwrsio gydag Ifan Jones Evans am rygbi - a ffermio!! Be sy' 'di digwydd ar y fferm yn ddiweddar?

Hefyd, Dafydd Martin Williams o Griccieth sy'n cael y dasg o geisio adnabod sŵn y peiriant amaethyddol;

A holl straeon gwefan Cymru Fyw yng nghwmni Gwennan Evans.


WED 17:00 Post Prynhawn (m0015bxm)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Gari Wyn (m0015bp4)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m0015bxp)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0015f44)
Peterborough United v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm Peterborough United v Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on Peterborough United v Swansea City in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m0015bxr)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 17 MARCH 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m0015bxt)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m0015bxw)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m0015bwl)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m0015bwn)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m0015bwq)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 12:45 Llythyr o Wcráin (m0015nrm)
Profiad personol yr awdur Andrey Kurkov o fywyd dan warchae yn Wcráin. A translation of author Andrey Kurkov's personal account of daily life in war-torn Ukraine.


THU 13:00 Dros Ginio (m0015bws)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m0015bwv)
Ifan Phillips yn sgwrsio am y Chwe Gwlad

Ifan Phillips yw gwestai Ifan Jones Evans, i drafod y gêm olaf yn y Chwe Gwlad y penwythnos hwn, wrth i Gymru herio'r Eidal.

A Heledd Roberts sy'n crynhoi'r straeon ysgafn gorau yn y cyfryngau cymdeithasol.


THU 17:00 Post Prynhawn (m0015bwx)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Ar Blât (m0015bwz)
Beca Lyne-Pirkis sy’n trafod bwyd gyda rhai o wynebau cyfarwydd Cymru. Beca Lyne-Pirkis discusses food with some of Wales' familiar faces.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m0015bx1)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0015bnt)
[Repeat of broadcast at 13:00 on Sunday]


THU 22:00 Geraint Lloyd (m0015bx3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 18 MARCH 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m0015bx5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m0015bx7)
Daniel Jenkins-Jones yn cyflwyno

Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda Daniel Jenkins-Jones yn lle John Hardy. Bwletinau newyddion, bwletin amaeth dyddiol a golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m0015cgb)
Huw Stephens

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Huw Stephens. Music and entertainment breakfast show with Huw Stephens.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m0015cgd)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m0015cgg)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m0015cgj)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m0015cgl)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m0015cgn)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m0015cgq)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m0015cgs)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m0015cgv)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m0015bt1)

Aled Hughes 09:00 TUE (m0015byj)

Aled Hughes 09:00 WED (m0015bxc)

Aled Hughes 09:00 THU (m0015bwn)

Ar Blât 18:00 THU (m0015bwz)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0015bp8)

Beti a'i Phobol 13:00 SUN (m0015bnt)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0015bnt)

Bore Cothi 11:00 MON (m0015bt3)

Bore Cothi 11:00 TUE (m0015byl)

Bore Cothi 11:00 WED (m0015bxf)

Bore Cothi 11:00 THU (m0015bwq)

Bore Cothi 11:00 FRI (m0015cgg)

Bwrw Golwg 12:30 SUN (m0015bnq)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m0015bx1)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0014600)

Chwaraeon Radio Cymru 14:00 SAT (m0015bln)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m0015f44)

Cofio 14:00 SUN (m0015bny)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0015bp2)

Dei Tomos 21:00 TUE (m0015byz)

Dros Ginio 13:00 MON (m0015bt5)

Dros Ginio 13:00 TUE (m0015byn)

Dros Ginio 13:00 WED (m0015bxh)

Dros Ginio 13:00 THU (m0015bws)

Dros Ginio 13:00 FRI (m0015cgj)

Ffion Emyr 21:00 SAT (m0015bls)

Gari Wyn 18:30 SUN (m0015bp4)

Gari Wyn 18:00 WED (m0015bp4)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0015byx)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m0015bth)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0015bz1)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m0015bxr)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m0015bx3)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m00154jz)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m0015blv)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m0015bpd)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m0015btk)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m0015bz3)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m0015bxt)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m0015bx5)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m000xrsj)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m0015bp0)

Ifan Evans 14:00 MON (m0015bt7)

Ifan Evans 14:00 TUE (m0015byq)

Ifan Evans 14:00 WED (m0015bxk)

Ifan Evans 14:00 THU (m0015bwv)

John Hardy 05:30 MON (m0015bpg)

John Hardy 05:30 TUE (m0015btm)

John Hardy 05:30 WED (m0015bz5)

John Hardy 05:30 THU (m0015bxw)

John Hardy 05:30 FRI (m0015bx7)

John ac Alun 21:00 SUN (m0015bpb)

Lauren Moore 18:00 FRI (m0015cgq)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m0015blx)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m0015bxp)

Llythyr o Wcráin 12:45 THU (m0015nrm)

Marc Griffiths 17:30 SAT (m0015blq)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m0015cgv)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m0015cgs)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0015bt9)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m0015bys)

Post Prynhawn 17:00 WED (m0015bxm)

Post Prynhawn 17:00 THU (m0015bwx)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m0015cgn)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0015btc)

Richard Rees 05:30 SAT (m00154k1)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0015blg)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m0015bqr)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m0015bvn)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0015byg)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m0015c9k)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m0015bwl)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m0015cgb)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0015btf)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (b0953f37)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m0015bnf)

Troi'r Tir 18:00 MON (m0015bn9)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m0015cgd)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0015blj)

Tudur Owen 14:00 FRI (m0015cgl)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m0015bll)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0015bp6)

Yr Oedfa 12:00 SUN (m0015bnk)