The management of the BBC is now reconsidering the future of the BBC Singers.
The petition has now closed, with 150,494 signatures, and is here.
A response from the BBC to musicians (28/03/2023) is on a Twitter feed here.
The threat to reduce the staff of the three English orchestras by 20% is now being reconsidered: see a Guardian article here.

Radio-Lists Home Now on RC2 Contact

RADIO-LISTS: BBC RADIO CYMRU 2
Unofficial Weekly Listings for BBC Radio Cymru 2 — supported by bbc.co.uk/programmes/SATURDAY 05 FEBRUARY 2022

SAT 00:00 Gweler BBC World Service (m001413t)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SAT 05:30 Richard Rees (m001413w)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar gyfer bore Sadwrn. Music and companionship for Saturday morning.


SAT 07:00 Sioe Frecwast (m0014684)
Daniel Glyn

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Daniel Glyn. Music and entertainment breakfast show with Daniel Glyn.


SAT 09:00 Tudur Owen (m0014688)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Saturday morning.


SAT 11:00 Y Sioe Sadwrn (m001468c)
Yr actor Meilyr Rhys Williams yn dewis Caneuon Codi Calon; sylwebaethau'r wythnos gan Heledd Anna... a llawer mwy!


SAT 13:30 Chwaraeon Radio Cymru (m001468f)
Sylwebaethau byw, yn ogystal â chanlyniadau a'r newyddion chwaraeon diweddaraf. Live commentaries, as well as results and the latest sports news.


SAT 17:30 Chwaraeon Radio Cymru (m00148ry)
Abertawe v Blackburn Rovers

Sylwebaeth ar gêm bêl-droed Abertawe v Blackburn yn y Bencampwriaeth. Commentary on Swansea City v Blackburn Rovers in the Championship.


SAT 19:30 Marc Griffiths (m001468h)
Cymysgedd o'r hen a'r newydd i ddiddanu ar nos Sadwrn, gan gynnwys llwyth o geisiadau. Music old and new, including plenty of Saturday night requests.


SAT 21:00 Gaynor (m0014h94)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ar nos Sadwrn gyda Gaynor Davies. Music and companionship for Saturday night with Gaynor Davies.SUNDAY 06 FEBRUARY 2022

SUN 00:00 Gweler BBC World Service (m001468m)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


SUN 05:30 Linda Griffiths (m001468p)
Dechreuwch eich dydd Sul yn sain dewis cerddorol Linda Griffiths. Start your Sunday with Linda Griffiths' favourite music.


SUN 07:00 Sioe Frecwast (m00145zp)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


SUN 10:00 Swyn y Sul (m00145zr)
Gwawr Owen

Cerddoriaeth ar gyfer bore Sul, gyda Gwawr Owen. Music for Sunday morning, with Gwawr Owen.


SUN 11:45 Chwaraeon Radio Cymru (m00145zt)
Lerpwl v Caerdydd

Sylwebaeth fyw ar gêm bêl-droed Lerpwl yn erbyn Caerdydd, ym mhedwaredd rownd Cwpan FA Lloegr.


SUN 14:00 Cofio (m00145zw)
Ymddeol

Pryd yw'r amser gorau i ymddeol, 60, 70, 27?

Ymysg y clipiau o'r archif mae Gwennan Harries yn sgwrsio ar raglen Ar y Marc yn 2015 wedi iddi orfod ymddeol o chwarae pel droed yn 27 ar ôl dioddef anaf i'w phenglin; Joe Calzaghe yn cyhoeddi ei ymddeoliad o focsio yn 2009; a Nigel Owens yn sgwrsio gyda Angharad Mair yn dilyn ei ymddeoliad fel dyfarnwr rygbi yn 50 oed.


SUN 15:00 Hywel Gwynfryn (m00145zy)
Amrywiaeth o gerddoriaeth, yn ogystal â phytiau o raglenni Radio Cymru o'r wythnos a fu. Music and Radio Cymru programme highlights.


SUN 16:30 Caniadaeth y Cysegr (m0014hbg)
Dylanwadau ar ein hemynyddiaeth

Rhian Williams yn edrych ar gyfraniad gwaith cyfansoddwyr clasurol i`n hemynyddiaeth. Congregational singing.


SUN 17:00 Stori Tic Toc (m000sy2n)
Sara Mai Ceidwad y Sêr

Dewch i wrando ar stori am forlo anhapus sydd wedi brifo’i hun ar greigiau peryglus. A story for young listeners.


SUN 17:05 Dei Tomos (m0014602)
Yn gwmni i Dei mae Ifor ap Glyn, wrth i'w gyfnod ddirwyn i ben fel Bardd Cenedlaethol Cymru ac mae Sara Elin Roberts yn chwalu'r myth fod cyfreithiau Hywel Dda yn decach i fenywod na chyfraith Loegr yn yr Oesoedd Canol.

Hanes artistiaid tramor yn cael eu denu gan fflamau'r Chwyldro Diwydiannol ym Merthyr Tudful yw pwnc Heather Williams ac mae'r canwr opera Aled Hall yn dewis ei hoff ddarn o farddoniaeth - cerdd gan T Lew Jones.


SUN 18:30 Yn 16 oed... (m0014604)
Rhan 1

Yn 16 oed a'u bywydau o'u blaenau - yn y ddogfen hon, fe glywn am freuddwydion a gobeithion rhai o bobl ifanc Caerdydd wrth i'r wlad ailagor wedi'r pandemig ac wynebu ton arall o'r feirws. O fysgio i weini byrgyrs, o adolygu i ddysgu gyrru, fe glywn am yr heriau a'r hwyl o ieuenctid ynghanol pandemig. Ariadne Koursarou o'r brifddinas sy'n codi cwr y llen ar ei bywyd hi a'i ffrindiau wrth iddyn nhw dorri cwys eu hun mewn cyfnod o fasgs, profi a hunanynysu.


SUN 19:00 Y Talwrn (m0014607)
Y Llewod Cochion ac Aberhafren

Y Llewod Cochion ac Aberhafren yn cystadlu i fod yn bencampwyr Y Talwrn yn 2022. Two teams of bards compete in Radio Cymru's annual poetry contest.


SUN 20:00 Ar Eich Cais (m0014609)
Rhys Meirion yn darllen cyfarchion ac yn chwarae ceisiadau. Rhys Meirion reads greetings and plays requests.


SUN 21:00 John ac Alun (m001460c)
Cerddoriaeth a sgwrsio i gloi'r penwythnos. Music and chat to bring the weekend to a close.MONDAY 07 FEBRUARY 2022

MON 00:00 Gweler BBC World Service (m001460f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


MON 05:30 John Hardy (m001460h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


MON 07:00 Sioe Frecwast (m00147h8)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


MON 09:00 Aled Hughes (m001475x)
Creu'r Star Wars Millenium Falcon yn Noc Penfro

Iwan Rhys Roberts sy'n son am greu'r Millenium Falcon o Star Wars yn Noc Penfro; sut mae penseiri yn cyflwyno natur sydd dan sylw Efa Lois; a Lona Patel sy'n son am fynd ati i sgwennu'n hyn.

Hefyd, pam bod 'boom' wedi bod yng ngwerthiant jin? Mark Flanagan o gwmni Treganna Gin sy'n esbonio,


MON 11:00 Bore Cothi (m001475z)
Cerdded Nordig

Methu dewis pa liw i baentio'ch waliau eleni? Mandy Watkins sy'n rhoi cyngor

Hefyd, Munud i Feddwl yng nghwmni Tom Evans; sylw i gerdded nordic; a Llinos Owen o'r elusen Tir Dewi sy'n sôn am gystadleuaeth arbennig


MON 13:00 Dros Ginio (m0014761)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


MON 14:00 Ifan Evans (m0014763)
Catrin Angharad yn cyflwyno

Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy, gyda Catrin Angharad yn lle Ifan Evans. Music and chat, with Catrin Angharad sitting in for Ifan.


MON 17:00 Post Prynhawn (m0014765)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Nia Thomas yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


MON 18:00 Troi'r Tir (m001468y)
Y straeon diweddaraf o fyd amaeth a bywyd cefn gwlad. The latest from the farming industry and country life.


MON 18:30 Recordiau Rhys Mwyn (m0014767)
Bardd y Mis - Sion Tomos Owen

Dewisiadau'r bardd Sion Tomos Owen; hefyd Ffion Wyn o Ladies of Rage yn rhannu ei hoff draciau hip hop Cymraeg


MON 21:00 Stiwdio gyda Nia Roberts (m0014769)
“Carwyn” yw enw drama newydd un-dyn gan Owen Thomas sy’n seiliedig ar fywyd a gyrfa yr eicon o fyd y bel hir-gron, Carwyn James. Gareth John Bale sy’n cyfarwyddo, ac mae’n sgwrsio efo Nia Roberts am yr her sy’n ei wynebu.

Yr awdures Gwen Parrott sy’n sgwrsio efo Catrin Beard am ei thechneg ysgrifennu, a sut mae’r cyfnodau clô wedi effeithio ei phatrwm ysgrifennu; Miriam Williams sy’n edrych ymlaen at y cyrsiau creadigol sydd ar gael yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd; ac mae Nia yn ymweld â oriel gelf newydd sbon yng Nghaerdydd i sgwrsio efo’r perchennog mentrus Cat Gardiner ac i fwynhau arddangosfa ddiweddaraf yr artist o Borthmadog, Elfyn Lewis.


MON 22:00 Geraint Lloyd (m001476c)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.TUESDAY 08 FEBRUARY 2022

TUE 00:00 Gweler BBC World Service (m001476f)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


TUE 05:30 John Hardy (m001476h)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


TUE 07:00 Sioe Frecwast (m0014787)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


TUE 09:00 Aled Hughes (m001478c)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


TUE 11:00 Bore Cothi (m001478j)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


TUE 13:00 Dros Ginio (m001478n)
Jennifer Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Jennifer Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


TUE 14:00 Ifan Evans (m001478s)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


TUE 17:00 Post Prynhawn (m001478x)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


TUE 18:00 Gwneud Bywyd yn Haws (m0014791)
Hanna Hopwood a'i gwesteion sy'n trafod beth sy'n gwneud bywyd yn haws. Hanna Hopwood and her guests discuss things that can make life easier.


TUE 18:30 Georgia Ruth (m0014794)
Dewis eclectig o gerddoriaeth o gasgliad Georgia Ruth, yn cynnwys cerddoriaeth ryngwladol, byd a thraciau Cymraeg arbrofol. An eclectic selection of music.


TUE 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014796)
Stoke v Abertawe

Sylwebaeth ar gêm Stoke yn erbyn Abertawe yn y Bencampwriaeth. Commentary on Stoke City v Swansea City in the Championship.


TUE 22:00 Geraint Lloyd (m0014798)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.WEDNESDAY 09 FEBRUARY 2022

WED 00:00 Gweler BBC World Service (m001479b)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


WED 05:30 John Hardy (m001479d)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


WED 07:00 Sioe Frecwast (m00147mn)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


WED 09:00 Aled Hughes (m00147mq)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


WED 11:00 Bore Cothi (m00147ms)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


WED 13:00 Dros Ginio (m00147mv)
Vaughan Roderick

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Vaughan Roderick sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


WED 14:00 Ifan Evans (m00147mx)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


WED 17:00 Post Prynhawn (m00147mz)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


WED 18:00 Yn 16 oed... (m0014604)
[Repeat of broadcast at 18:30 on Sunday]


WED 18:30 Lisa Gwilym yn Cyflwyno... (m00147n1)
Cerddoriaeth newydd Cymru. New Welsh music.


WED 19:30 Chwaraeon Radio Cymru (m0014910)
Caerdydd v Peterborough

Sylwebaeth ar gêm Caerdydd yn erbyn Peterborough yn y Bencampwriaeth. Commentary on Cardiff City v Peterborough United in the Championship.


WED 22:00 Geraint Lloyd (m00147n3)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.THURSDAY 10 FEBRUARY 2022

THU 00:00 Gweler BBC World Service (m00147n5)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


THU 05:30 John Hardy (m00147n7)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


THU 07:00 Sioe Frecwast (m00146f1)
Caryl Parry Jones

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Caryl Parry Jones. Music and entertainment breakfast show with Caryl Parry Jones.


THU 09:00 Aled Hughes (m00146f3)
Straeon cyfredol, cerddoriaeth, a holi'r cwestiynau sydd ar feddwl pawb. Topical stories and music.


THU 11:00 Bore Cothi (m00146f5)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


THU 13:00 Dros Ginio (m00146f7)
Catrin Haf Jones

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Catrin Haf Jones sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


THU 14:00 Ifan Evans (m00146f9)
Digon o gerddoriaeth, chwerthin a sgwrsio, yn ogystal â chystadleuaeth neu ddwy. Music and chat, plus a competition or two.


THU 17:00 Post Prynhawn (m00146fc)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno. The day's news in Wales and beyond.


THU 18:00 Cymru Carwyn (m00146fg)
Hen Wlad Fy Nhadau

Cyfres gyda Carwyn Jones yn trafod trysorau Cymru- y bobol, y pethau a'r hanes sy'n gwneud ein gwlad mor arbennig. Yn y bennod hon, mae Carwyn yn clywed stori ein hanthem genedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau.


THU 18:30 Byd Huw Stephens (m00146fl)
Cerddoriaeth newydd, ambell berl anghyfarwydd a sgwrs i gael gwybod pa ganeuon sydd wedi newid bywydau pobl. New music and some unexpected gems from the archive.


THU 21:00 Beti a'i Phobol (m0014697)
Elin Prydderch

Elin Prydderch yw gwestai Beti George, merch sydd yn wreiddiol o Nasareth yn Nyffryn Nantlle. Mae hi'n Faethegydd ac yn Adweithegydd, yn Fam i 3 a bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd. Mae ganddi ddiddordeb mawr yn y corff ac mewn bwyta bwyd iach sydd yn gwneud i ni deimlo'n well. Fe gafodd ddiagnosis o Ddyslecsia'n oedolyn ac mae hi'n rhannu profiadau bywyd ac yn dewis ambell i gan sydd yn agos at ei chalon o Sunami i Sia.


THU 22:00 Geraint Lloyd (m00146fp)
Cerddoriaeth a sgwrsio ar y shifft hwyr. Music and chat on the late shift.FRIDAY 11 FEBRUARY 2022

FRI 00:00 Gweler BBC World Service (m00146fs)
Mae Radio Cymru'n ymuno â'r World Service dros nos. Radio Cymru joins the World Service overnight.


FRI 05:30 John Hardy (m00146fx)
Cerddoriaeth a chwmnïaeth ben bore, gyda bwletinau newyddion, chwaraeon, tywydd a thraffig. Hefyd, y bwletin amaeth dyddiol, yn ogystal â golwg ar y papurau. Early breakfast.


FRI 07:00 Sioe Frecwast (m00146kt)
Lisa Angharad

Cerddoriaeth ac adloniant gyda Lisa Angharad. Music and entertainment breakfast show with Lisa Angharad.


FRI 09:00 Trystan ac Emma (m00146k9)
Cerddoriaeth ac adloniant gyda Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford. Music and entertainment with Trystan Ellis-Morris and Emma Walford.


FRI 11:00 Bore Cothi (m00146kc)
Croeso cynnes dros baned gyda Shân Cothi. A warm welcome over a cuppa with Shân Cothi.


FRI 13:00 Dros Ginio (m00146kf)
Dewi Llwyd

Trin a thrafod Cymru a'r byd. Dewi Llwyd sy'n codi'r pynciau a gofyn y cwestiynau sy'n bwysig i chi. Discussing Wales and the world.


FRI 14:00 Tudur Owen (m00146kh)
Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs for Friday afternoon.


FRI 17:00 Post Prynhawn (m00146kk)
Newyddion y dydd yng Nghymru a thu hwnt gyda Dylan Jones yn cyflwyno.The day's news in Wales and beyond.


FRI 18:00 Lauren Moore (m00146km)
Cerddoriaeth ar gyfer nos Wener yng nghwmni Lauren Moore. Friday night music with Lauren Moore.


FRI 20:00 Penwythnos Geth a Ger (m00146kp)
Cerddoriaeth a hwyl gyda Geth a Ger, gan gynnwys Llinell yr Wythnos Pobol y Cwm! Music and fun to start the weekend.


FRI 22:00 Nos Wener Ffion Emyr (m00146kr)
Ffion Emyr yn tanio'r penwythnos gyda dwy awr o gerddoriaeth. Music to start the weekend with Ffion Emyr.
LIST OF THIS WEEK'S PROGRAMMES
(Note: the times link back to the details; the pids link to the BBC page, including iPlayer)

Aled Hughes 09:00 MON (m001475x)

Aled Hughes 09:00 TUE (m001478c)

Aled Hughes 09:00 WED (m00147mq)

Aled Hughes 09:00 THU (m00146f3)

Ar Eich Cais 20:00 SUN (m0014609)

Beti a'i Phobol 21:00 THU (m0014697)

Bore Cothi 11:00 MON (m001475z)

Bore Cothi 11:00 TUE (m001478j)

Bore Cothi 11:00 WED (m00147ms)

Bore Cothi 11:00 THU (m00146f5)

Bore Cothi 11:00 FRI (m00146kc)

Byd Huw Stephens 18:30 THU (m00146fl)

Caniadaeth y Cysegr 16:30 SUN (m0014hbg)

Chwaraeon Radio Cymru 13:30 SAT (m001468f)

Chwaraeon Radio Cymru 17:30 SAT (m00148ry)

Chwaraeon Radio Cymru 11:45 SUN (m00145zt)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 TUE (m0014796)

Chwaraeon Radio Cymru 19:30 WED (m0014910)

Cofio 14:00 SUN (m00145zw)

Cymru Carwyn 18:00 THU (m00146fg)

Dei Tomos 17:05 SUN (m0014602)

Dros Ginio 13:00 MON (m0014761)

Dros Ginio 13:00 TUE (m001478n)

Dros Ginio 13:00 WED (m00147mv)

Dros Ginio 13:00 THU (m00146f7)

Dros Ginio 13:00 FRI (m00146kf)

Gaynor 21:00 SAT (m0014h94)

Georgia Ruth 18:30 TUE (m0014794)

Geraint Lloyd 22:00 MON (m001476c)

Geraint Lloyd 22:00 TUE (m0014798)

Geraint Lloyd 22:00 WED (m00147n3)

Geraint Lloyd 22:00 THU (m00146fp)

Gweler BBC World Service 00:00 SAT (m001413t)

Gweler BBC World Service 00:00 SUN (m001468m)

Gweler BBC World Service 00:00 MON (m001460f)

Gweler BBC World Service 00:00 TUE (m001476f)

Gweler BBC World Service 00:00 WED (m001479b)

Gweler BBC World Service 00:00 THU (m00147n5)

Gweler BBC World Service 00:00 FRI (m00146fs)

Gwneud Bywyd yn Haws 18:00 TUE (m0014791)

Hywel Gwynfryn 15:00 SUN (m00145zy)

Ifan Evans 14:00 MON (m0014763)

Ifan Evans 14:00 TUE (m001478s)

Ifan Evans 14:00 WED (m00147mx)

Ifan Evans 14:00 THU (m00146f9)

John Hardy 05:30 MON (m001460h)

John Hardy 05:30 TUE (m001476h)

John Hardy 05:30 WED (m001479d)

John Hardy 05:30 THU (m00147n7)

John Hardy 05:30 FRI (m00146fx)

John ac Alun 21:00 SUN (m001460c)

Lauren Moore 18:00 FRI (m00146km)

Linda Griffiths 05:30 SUN (m001468p)

Lisa Gwilym yn Cyflwyno... 18:30 WED (m00147n1)

Marc Griffiths 19:30 SAT (m001468h)

Nos Wener Ffion Emyr 22:00 FRI (m00146kr)

Penwythnos Geth a Ger 20:00 FRI (m00146kp)

Post Prynhawn 17:00 MON (m0014765)

Post Prynhawn 17:00 TUE (m001478x)

Post Prynhawn 17:00 WED (m00147mz)

Post Prynhawn 17:00 THU (m00146fc)

Post Prynhawn 17:00 FRI (m00146kk)

Recordiau Rhys Mwyn 18:30 MON (m0014767)

Richard Rees 05:30 SAT (m001413w)

Sioe Frecwast 07:00 SAT (m0014684)

Sioe Frecwast 07:00 SUN (m00145zp)

Sioe Frecwast 07:00 MON (m00147h8)

Sioe Frecwast 07:00 TUE (m0014787)

Sioe Frecwast 07:00 WED (m00147mn)

Sioe Frecwast 07:00 THU (m00146f1)

Sioe Frecwast 07:00 FRI (m00146kt)

Stiwdio gyda Nia Roberts 21:00 MON (m0014769)

Stori Tic Toc 17:00 SUN (m000sy2n)

Swyn y Sul 10:00 SUN (m00145zr)

Troi'r Tir 18:00 MON (m001468y)

Trystan ac Emma 09:00 FRI (m00146k9)

Tudur Owen 09:00 SAT (m0014688)

Tudur Owen 14:00 FRI (m00146kh)

Y Sioe Sadwrn 11:00 SAT (m001468c)

Y Talwrn 19:00 SUN (m0014607)

Yn 16 oed... 18:30 SUN (m0014604)

Yn 16 oed... 18:00 WED (m0014604)